Ove godine, iskopavanja u naselju Akrotiri otkrila su spektakularne nalaze – 13 sanduka koji datiraju u period od pre 5.000 godina, ispunjenih artefakatima kikladske kulture. Otkriven je takođe i jedan od najupečatljivijih delova slika na zidovima iz praistorijskog grada, koji su sastavljeni od hiljada gipsanih fragmenata.

Nakon iskopavanja koja su trajala nekoliko godina, sponzorstvo sajber bezbednosne kompanije Kaspersky Lab omogućilo je arheolozima da prošire radove, a danas oni proslavljaju svoje nalaze.

Arheolozi iz mesta Akrotiri otkrili su neka od dostignuća ovog projekta Eugenu Kasperskom, osnivaču kompanije Kaspersky Lab, u njegovoj poslednjoj poseti ovoj lokaciji. Nakon pažljivog ispitivanja jednog dela naselja poznatog pod nazivom “Kuća klupa” (House of Benches) otkriveno je 13 glinenih kovčega ispod ruševina koje prekrivaju pod jedne od građevina. Kovčezi su trijumfalno otkriveni a istraživači će ih sada detaljno ispitati.

Jedan od najupečatljivijih nalaza bila je i stara figura u obliku žene, sakrivena u malom sanduku, koja datira u period od pre 5000 godina. Ova figura je od naučnog značaja, jer njen izgled odražava tranziciju između najranijih perioda kikladske kulture i može biti ključ za mnoge misterije regiona Akrotiri.

Još jedno istaknuto dostignuće jeste otkriće jedne od najupečatljivijih kompozicija zidnih slika iz praistorijskog grada uključujući i freske na zidu najveće gradske zgrade. Ove slike su nekada ukrašavale zidove i odmorišta stepeništa: procenjuje se da one pokrivaju ukupnu površinu od oko 90 kvadratnih metara. Rad na obnavljanju i čuvanju slika na zidu biće nastavljen u narednih nekoliko godina.

Učimo iz prošlosti kako bismo razumeli budućnosti: očuvanje kulturne baštine i drevnih dostignuća sastavni je deo pripreme za naš budući razvoj.

Pre tri godine, nakon privatne posete Eugena Kasperskog Akrotiriju, kompanija Kaspersky Lab je započela saradnju sa Arheološkim društvom Atine, kako bi podržala iskopavanje naselja Akrotiri u Egejskom moru. Iako je istraživanje istorijskog kikladskog arheološkog nalazišta daleko od kraja, nedavni nalazi već potvrđuju da Akrotiri može imati puno toga da ponudi istraživačima antičke Grčke. Otkriveni predmeti uključuju figuru žene, koja predstavlja jedan od najprirodnijih oblika ranih kikladskih skulptura i datira u period oko 3000. godine pre nove ere, kao i bronzanu figuricu divokoze.

Prema grčkom Ministarstvu kulture i sporta, ovi nalazi su nedvosmisleno povezani sa stavovima i verovanjima tirantskog društva i pružaju podstrek za novu interpretativnu diskusiju o fundamentalnim ideološkim pitanjima i religiji praistorijskog egejskog društva.

“Uzbuđeni smo što vidimo toliki napredak zahvaljujući sponzorstvu kompanije Kaspersky Lab, ali tekući projekti su samo mali deo naučnih inicijativa u Akrotiriju. Naši budući planovi uključuju proširenje laboratorije za očuvanje slika na zidu i nastavak našeg projekta za očuvanje građevina, kako bi se osigurala najbolja moguća zaštita iskopina za sve zainteresovane za grčku kulturu. Cilj nam je da još više olakšamo posetiocima da razumeju kulturni značaj lokacije Akrotiri “, rekao je profesor Hristos Doumas (Christos Doumas), direktor iskopa u praistorijskom naselju Akrotiri, Tira.

Za svoj doprinos kulturi i istoriji, Eugen Kasperski dobio je počastno državljanstvo ostrva Santorini, koje mu je dodelio gradonačelnik Tira, Anastasios-Nikolaos Zorzos.

Inicijative kompanije Kaspersky Lab nisu ograničene samo na istraživanje prošlosti – kompanija takođe predstavlja svoja otkrića novim generacijama. U međuvremenu, istraživači rade na digitalizaciji informacija o Akrotiriju i poboljšanju vizuelne prezentacije ove lokacije.