Data security

U susret novoj regulativi Evropske Unije o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – GDPR), koju će sve kompanije morati da prihvate u narednih godinu dana, kompanija Kaspersky Lab pokrenula je veb stranicu kako bi pomogla kompanijama da se pripreme za novu zakonsku regulativu i obezbede sigurnost podataka i dugoročni prosperitet.

Ova stranica sadrži alat koji će pomoći kompanijama da provere koliko su spremni za GDPR regulativu, kao i resurse koji će im obezbediti konkretne savete o tome kako da implementiraju nove mere zaštite, i ima za cilj da pomogne kompanijama da se u što kraćoj meri priviknu na novu regulativu.

Uprkos činjenici da će kompanije imati obavezu da u narednom periodu ojačaju bezbednosne strategije kada je u pitanju zaštita podataka i skladištenje ličnih informacija, kao i visokim kaznama sa kojima će se suočavati u slučaju neispunjavanja ovih uslova, novo istraživanje koje je sprovela kompanija Kaspersky Lab ukazuje na to da svaki peti (20 odsto) IT stručnjak ili donosilac odluka i dalje nema dovoljno informacija o GDPR regulativi.

I dok pravni timovi, kao i menadžeri na visokim pozicijama, imaju bolji uvid u to šta GDPR predstavlja za njihove kompanije, oni koji su direktno uključeni u zaštitu podataka nisu toliko pripremljeni i ne razumeju tačno šta se od njih očekuje. Ovi onlajn resursi su kreirani sa ciljem da jasnije definiši obaveze kompanija i zaposlenih, kroz animirane video snimke, interaktivne dijagrame i „white paper“ dokumente koji se fokusiraju na uticaj GDPR regulative u svim ključnim sektorima organizacija.

Za kompanije koje nisu dovoljno informisane ili se nisu trudile da se informišu, kao i za one koje su već uveliko upoznate sa GDPR regulativom, obezbeđen je onlajn alat koji će im, pomoću specijalno definisanih pitanja, pomoći da procene trenutnu situaciju u organizaciji kada je u pitanju bezbednost podataka, kao i da im pruži konkretne savete o tome kako da sprovedu neke od ključnih promena koje će imati uticaj na njihovo poslovanje.

„GDPR je jedna od trenutno najaktuelnijih tema usled sve veće nervoze koja je prisutna zbog najavljenih kazni i rokova za implementaciju koji se približavaju. Međutim, uprkos tome, kompanije i dalje ne čine dovoljno kako bi ispunile svoje obaveze i implementirale nove bezbednosne strategije u oblasti zaštite podataka. Pored saradnje sa pravnim i korporativnim konsultantnima, ne treba zaboraviti na ljude rade na bezbednosti podataka na svakodnevnom nivou”, izjavio je Dragan Martinovič iz kompanije Kaspersky Lab.

„Budući da su zaštita podataka i, generalno, bezbednost, u središtu našeg poslovanja, smatramo da je naša odgovornost da kompanijama i njenim zaposlenima pomognemo da razumeju kako se adekvatno štite podaci i zašto je to dobro za poslovanje. Želimo da ih podstaknemo da razmišljaju o sigurnosti podataka, ali ne samo u smislu ispunjavanja zakonskih obaveza, već u smislu dugoročnog uspeha i prosperiteta kompanije”, dodao je Dragan Martinovič.

Uz pažljivo planiranje i proaktivni pristup, kompanije mogu da se usaglase sa GDPR regulativom i da dovedu svoje podatke na nivo koji podrazumeva dekvatnu bezbednost. Onlajn resursi koje je pripremila kompanija Kaspersky Lab kreirani su tako da daju odgovore na najčešća pitanja koja organizacije mogu postaviti u vezi sa GDPR regulativom, kao i da ih usmere na pravi put ka zaštiti i bezbednosti podataka.