DDOS napadi

Male kompanije mogu biti žrtve DDoS napada podjednako često kao i velike organizacije, budući da je ovu vrstu sajber pretnje jednostavno i jeftino pokrenuti, što znači da je dostupno praktično svakome, od osoba koje imaju negativno iskustvo sa kompanijom, konkurencije preko nezadovoljnih klijenata i sajber huligana.

Zapravo, prema istraživanju kompanije Kaspersky Lab*, svaka treća (33 odsto) mala kompanija susrela se sa DDoS napadom u prethodnih 12 meseci.

Za male kompanije, DDoS napadi mogu naneti još veću štetu budući da kontinuitet njihovog rada zavisi od dostupnosti onlajn usluga, pri čemu nemaju opciju da kreiraju rezervni sistem koji bi funkcionisao tokom napada. Samo jedan DDoS napad može da malom preduzeću da napravi štetu veću 123 hiljade američkih dolara, na šta treba dodati i troškove popravke štete, povratka klijenata ili partnera.

U slučaju DDoS napada, bez obzira na njegovu snagu i kompleksnost, Kaspersky DDoS Protection filtrira nepotrebne upite, koristeći jedinstvenu Kaspersky Lab tehnologiju. Nova verzija rešenja ne zahteva instalaciju specijalnog senzora unutar infrastrukture klijenta, kao ni angažovanje IT profesionalaca. Zbog toga je rešenje veoma jednostavno i jeftino za instalaciju.

Ovaj specijalni režim podrazumeva da dolazeći saobraćaj može proći kroz specijalne filtere bez obzira na to da li se dešava napad. Sve što korisnik treba da uradi jeste da promeni IP adresu jednom, tako da saobraćaj bude preusmeren na centre za obrađivanje pre nego što dođe do resursa kompanije.

Smanjenjem praga za količinu saobraćaja, kao i brojem resursa koji moraju biti zaštićeni, kompanija Kaspersky Lab je takođe smanjila i troškove zaštite za male organizacije. Nova verzija rešenja zove se Kaspersky DDoS Protection Connect.

„Budući da mala i srednja preduzeća imaju ograničene resurse, oni često ne mogu da se zaštite specijalnim sistemom za odbranu od DDoS napada unutar njihove infrastrukture, kao ni da angažuju posebno osoblje koje će ga nadgledati. Efikasnost, pristupačnost i tehnička podrška, to je ono što malim kompanijama treba kada je u pitanju sajber bezbednost. Što je veći broj kompanija zaštićen od DDoS napada, to će ova pretnja biti manje efikasna za sajber kriminalce. A što smo mi uspešniji u zaštiti od DDoS napada to će veći biti naš doprinos borbi protiv ove pretnje. Zbog toga smo razvili rešenje koje opslužuje ovu ranjivu grupu kompanija”, izjavio je Kiril Ilganaev, direktor sektora za zaštitu od DDoS napada u kompaniji Kaspersky Lab.

Kaspersky DDoS Protection pruža kompletnu i integrisanu zaštitu, braneći kompanije u svakoj fazi potencijalnog napada praktično bilo kakve snage i složenosti. Dostupnost rešenja u drugim regionima biće objavljena naknadno. Saznajte više o rešenju Kaspersky DDoS Protection na sledećem linku.

U sklopu usluge Kaspersky DDoS Protection, kompanije mogu da izaberu bilo koji metod zaštite u zavisnosti od njihovih resursa i poslovnih potreba. Pored rešenja Kaspersky DDoS Protection Connect, koje na zahteva promene na infrastrukturi niti angažovanje specijalnog osoblja, a čisti dolazeći saobraćaj u svakom trenutku, takođe su dustupna i rešenja Kaspersky DDoS Protection Connect+ i Kaspersky DDoS Protection Control. „Connect+” opcija pruža mogućnost trajnog čišćenja saobraćaja za velike kompanije, koje imaju svoje autonomne sisteme IP adresa.

Sa druge strane, „Control” opcija pruža mogućnost preusmeravanja saobraćaja ka centrima za prečišćavanja samo tokom napada. To znači da kompanije moraju da instaliraju servere sa senzorima u okviru infrastrukture, kao i da zaposle osoblje koje će biti dostupno 24/7 kako bi preusmerilo saobraćaj ka centrima za prečišćavanje kompanije Kaspersky Lab u slučaju napada.