Kaspersky Lab

Kompanija Kaspersky Lab objavila je danas da će ubuduće nuditi usluge IT forenzike i odgovora na incidente klijentima/osiguranicima kompanije Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) na teritoriji Nemačke, Austrije i Švajcarske. U slučaju sajber kriza i incidenata, korporativni korisnici sada mogu da iskoriste stručnost zaposlenih u kompaniji Kaspersky Lab, koje im može pomoći da umanje štetu od sajber incidenata tako što će imati pravovremeni pristup najsavremenijim uslugama, kao i mogućnost profesionalne istrage incidenata.

Prema istraživanju „Allianz Risk Barometer 2017″, sajber incidenti se nalaze na trećem mestu na listi najvećih rizika za kompanije širom sveta [1]. Istraživanja koja je sprovela kompanija Kaspersky Lab pokazala su da korporacije u proseku troše 861.000 američkih dolara da se oporave od sajber incidenta, dok prosečan trošak za srednja preduzeća iznosi 86.500 američkih dolara [2].

Odgovor na incidente: Digitalna forenzika i analiza malvera

“Allianz Cyber Protect Premium”, korporativna polisa osiguranja koju nudi kompanija AGCS, ne samo da pokriva finansijske gubitke prouzrokovane zastojom u radu, gubitkom podataka ili troškovima trećih stana, već pokriva i troškove IT forenzičkih usluga.

Kompanija Kaspersky Lab daje podršku u vidu digitalne forenzike u slučaju konkretnih bezbednosnih problema i ograničava štetu nastalu usled rada malvera, tehničkih problema i istrage samog incidenta. Analiza daje kompletan uvid u profil napadača, tehnologije koje je koristio, trajanje napada, mete, kao i posledice napada. Kao forenzički partner kompanije AGCS, Kaspersky Lab može dati preporuku ili implementirati strategije za odbranu i oporavak, i definisati odbrambene mere za buduće bezbednosne incidente.

Takođe postoji mogućnost čuvanja dokaza za potencijalno dalje prosesuiranje i krivično gonjenje. Kompanija Polise osiguranja kompanije AGCS ne pokrivaju samo ciljane napade, već širok spektar najrazličitijih sajber napada.

Sajber osiguranje kao deo bezbednosnog koncepta

„Budući da su sastavni deo holističke bezbednosne strategije, polise sajber bezbednosti postaju sve važnije za kompanije. Pomoću dugogodišnjeg iskustva u borbi protiv sajber pretnji, Kaspersky Lab je u mogućnosti da detektuje sve pretnje efikasno i u ranoj fazi”, izjavio je Holger Sul (Holger Suhl), generalni menadžer za DACH region u kompaniji Kaspersky Lab. On je još dodao: „Srećni smo što ćemo biti u mogućnosti da zaštitimo klijente kompanije AGCS u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj od sajber napada i potencijalnih štetnih uticaja”.

„Zadovoljni smo što smo proširili spisak naših partnera i počeli saradnju sa kompanijom Kaspersky Lab”, izjavio je Martin Šeh (Martin Zschech), direktor finansijskog sektora za centralnu i istočnu Evropu u kompaniji AGCS. „To nam omogućuje da našim osiguranicima obezbedimo najbolju moguću podršku u slučajevima sajber incidenata. Za svaku kompaniju koja je napadnuta, od krucijalnog je značaja da se incident pravovremeno detektuje i na njega reaguje, kako bi se zaštitla njihova reputacija i poslovni procesi vratili u normalu”.