Kaspersky Security for Linux Mail Server je još jednom dokazao svoju efikasnost u borbi sa spam porukama osvajanjem VBSpam+ sertifikata, nakon testova koje su sproveli nezavisni istraživači iz časopisa Virus Bulletin. Prema objavljenom izveštaju, program kompanije Kaspersky Lab je pokazao najbolji učinak, pri čemu je stepen uočavanja pretnji iznosio 99,97 odsto.

Konačan rezultat je bio zasnovan na osnovu dva kriterijuma koji ukazuju na to koliko efikasno su detektovani spam i regularni i-mejlovi. U okviru ovog testa, program je imao zadatak da procesuira regularan i-mejl saobraćaj koji se sastojao od newsletter i pojedinačnih poruka, kao i nizove spam poruka koje su zabeležene u okviru projekata Abusix i Honey Pot. Konačan rezultat je bio izražen kroz stepen detektovanja spam poruka i kaznene poene za svaku pogrešno detektovanu i-mejl poruku. Proizvodi koji su zabeležili rezultat od više od 98 odsto nagrađeni su sertifikatom VBSpam; programi sa stepenom detekcije od 99,5 odsto i nijednom pogrešnom detekcijom u okviru i-mejl poruka a ne više od 2,5 odsto pogrešno detektovanih slučajeva u okviru newsletter poruka nagrađeni su VBSpam+ sertifikatom.

Kaspersky Security for Linux Mail Server je detektovao 99,90 odsto spam poruka sa projekta Abusix i 99,96 odsto spam poruka sa projekta Honey Pot, pri čemu nije zabeleženo nijedno pogrešno detektovanje u okviru i-mejl poruka ili masovnih i-mejlova. Prema rezultatima testa, proizvod kompanije Kaspersky Lab je propustio da detektuje samo 33 od 126,046 spam poruka pri čemu nije pogrešno blokirao nijednu od 10,858 regularnih i-mejl poruka. Ovaj rezultat postavlja Kaspersky Security for Linux Mail Server na prvo mesto u poređenju sa ostalim programima, sa stepenom detekcije od 99,97 odsto.

„Osvajanje prvog mesta i VBSpam sertifikata je najveće moguće dostignuće za proizvod koji se bori protiv spam napada. Virus Bulletin temeljno testira ne samo kvalitet detekcije spam poruka u okviru različitih programa (granice koje određuju pobednika se mere u stotim, pa nekada i hiljaditim delovima procenta), već i količinu pogrešno detektovanih poruka (što je od krucijalnog značaja i za poslovnu i ličnu korespodenciju). Nije bilo lako postići ovaj rezultat i mi smo izuzetno zadovoljni sa ovim priznanjem!”, izjavio je Judžin Smirnov (Eugene Smirnov), direktor sektora za filtriranje sadržaja u okviru kompanije Kaspersky Lab.

Kaspersky Security for Linux Mail Server je od jula 2012. godine učestvovao u VBSpam testovima koji su bili održavani na svaka dva meseca. U ovom periodu, proizvod kompanije Kaspersky Lab je osvojio brojne nagrade. Na prethodnih 12 testova koji su izvršeni u periodu između maja 2013. i maja 2015. godine, Kaspersky Security for Linux Mail Server je osvojio osam VBSpam+ sertifikata.