Nova verzija rešenja Kaspersky Security for Microsoft Office 365 unapređuje zaštitu kada je reč o saradnji zaposlenih, tako što sada pokriva SharePoint Online i omogućava bezbedno deljenje datoteka unutar aplikacije Microsoft Teams. Ovo je dodatak već dostupnoj zaštiti za Exchange Online i OneDrive. Osim toga što će nastaviti da štiti prijemne sandučiće od zlonamernih fišing i-mejlova, ovo rešenje će takođe omogućiti da samo čiste i pouzdane datoteke pristupaju SharePoint Online platformi, omogućavajući IT bezbednosnim menadžerima da definišu opseg veb-sajtova za skeniranje. Kako bi pomogli kompanijama da omoguće bezbedan rad i saradnju na daljinu, kompanija Kaspersky je produžila besplatnu probnu verziju proizvoda na šest meseci.

Fišing i dalje predstavlja ozbiljnu pretnju za sve korporativne korisnike. Istraživanje kompanije Kaspersky je pokazalo da je tokom 2019. godine ukupno 186 miliona zlonamernih spam poruka ciljalo korporativne korisnike — što je 54 miliona više nego tokom 2018. godine[1]. Jedna od najefikasnijih fišing tehnika u 2019. godini bili su i-mejlovi prerušeni u automatska obaveštenja legitimnih usluga, kao što je Microsoft Outlook. Reč je o mejlovima u kojima se od korisnika traži da odobri određenu uslugu, sve u cilju preuzimanja kredencijala za korporativne i-mejlove, koje bi sajber kriminalci potom koristili u napadima na organizacije.

Rešenje Kaspersky Security for Microsoft Office 365, tokom januara i februara 2020. godine, u proseku je blokiralo bar jedan pokušaj klika na fišing link u i-mejlu. Nedavna nadogradnja zaštite predstavlja unapređene opcije protiv fišinga sa posebnom funkcijom protiv prevare. Ovo štiti korporativne korisnike od ciljanih fišing i-mejlova, koji bi se navodno slali u ime kolega ili podizvođača, ali koji zapravo koriste lažne nazive domena. Nova funkcija omogućava korisniku da kreira listu pouzdanih domena kompanije i podizvođača, tako da proizvod može otkriti zlonamerni i-mejl poslat sa lažnog domena.

Kako bi umanjili izloženost drugim pretnjama, rešenje Kaspersky Security for Microsoft Office 365 je proširilo zaštitu na SharePoint Online i Microsoft Teams, obezbeđujući sve kanale za saradnju i razmenu poruka unutar paketa Microsoft Office 365. Ovo je posebno važno za kompanije sa zaposlenima koji rade na daljinu i komuniciraju sa kolegama putem digitalnih kanala.

Zahvaljujući ovoj proširenoj zaštiti, korisnici sada mogu biti sigurni da malver neće biti učitan na SharePoint Online i potom proširen po celoj kompaniji. Proizvod otkriva zlonamernu datoteku tako što odmah skenira svaki fajl, premešta ga u karantin i IT bezbednosnom menadžeru pruža izveštaj o otkrivanju i statistiku na komandnoj tabli. Pored toga, administratori mogu da upravljaju i preciziraju opseg skeniranja korporativnih SharePoint sajtova — na primer, da dodaju zaštitu samo za odabrane veb-sajtove ili za sve odjednom.

Proizvod sada omogućava bezbedniju saradnju i deljenje datoteka unutar aplikacije Microsoft Teams. To znači da čak i ako zlonamerna datoteka pristupi krajnjoj tački i zaposleni pokuša da je podeli sa kolegama – putem četova ili Teams kanala – biće otkrivena i prebačena u karantin gotovo odmah, tako da ne postoji šansa da je ostali korisnici otvore i pokrenu infekciju.

„Kompanije koje prelaze na cloud servise i koriste komunikacijske alate kao što je Microsoft Teams žele da zaštite svoje podatke i ispune uslove bezbedne saradnje i slanja poruka svojim zaposlenima. Kako bismo pomogli kompanijama da ispune ove potrebe, proširili smo zaštitu za Microsoft Office 365 kako bismo obuhvatili sve povezane aplikacije. To korisnicima daje sigurnost da je kompletna usluga na cloud servisu automatski obezbeđena i da potencijalne pretnje ne utiču na radne procese zaposlenih“, izjavio je  Sergej Martsinkjan (Sergey Martsynkyan), direktor sektora za B2B marketing proizvoda u kompaniji Kaspersky.

Više informacija o rešenju Kaspersky Security for Microsoft Office 365 i pristupu šestomesečnoj besplatnoj probnoj verziji možete pronaći na veb-sajtu proizvoda.

Sva statistika je dobijena korišćenjem Kaspersky Security Network (KSN), distribuirane antivirusne mreže koja radi sa različitim komponentama za zaštitu od malvera.