Threat lokup by Kaspersky Lab

Budući da današnjim kompanijama sve više preti opasnost od sajber kriminalaca, kao i da je polovina kompanija širom sveta zabrinuto da bi mogle postate meta ciljanih napada (49 odsto), potreba za deljenjem informacija o sajber pretnjama nikad nije bila veća.

Kako bi pomogla organizacijama da dobiju pristup najrelevantnijim bezbednosnim informacijama, kao i da se izbore sa svakodnevnim sajber pretnjama, kompanija Kaspersky Lab predstavila je Threat Intelligence Portal, veb portal koji je kreiran sa ciljem da pomogne bezbednosnim stručnjacima da efikasno rade, dok se bore sa stotinama i hiljadama bezbednosnih pretnji i upozorenja.

Kaspersky Small Office Security

Threat Intelligence Portal će omogućiti korisnicima Security Intelligence usluga kompanije Kaspersky Lab da na jednom mestu pronađu relevantne informacije, kao što su baze podataka o pretnjama, APT izveštaji i potencijalni rizici.

Korisnici će imati direktan pristup informacijama kako o najnovijim tako i o prethodnim pretnjama,  što bi trebalo da im pomogne da se izbore sa sajber napadima pre nego što dođu do same organizacije. Na taj način, smanjiće se vreme odgovora na incidente kao i forenzičke sposobnosti bezbednosnih timova.

Adekvatne informacije o pretnjama su od ključnog značaja za kompanije koje se svakodnevno bore sa složenim sajber pretnjama i opasnostima. Ove informacije omogućuju kompanijama da budu u toku i da imaju pravovremene informacije pre nego što tehnički detalji sajber pretnji postanu javno dostupni.

Pristup ovim informacijama, kao i najnovijim APT izveštajima, znači da kompanije mogu efikasno i brzo da odgovore na incidente i da na taj način neutralizuju pretnje, kroz bolji uvid u kriminalne i špijunske taktike, tehnike i procedure u formatima kao što su indikatori kompromitovanosti (IoC) i Yara pravila.

Od 2016. godine, kompanija Kaspersky Lab objavila je više od 100 APT izveštaja kako bi pomogla kompanijama da bolje razumeju rizike. Pored ovih izveštaja, na Threat Intellignce portalu su dostupne i najnovije informacije o sajber pretnjama. Preko ove usluge, korisnicima je dostupno preko 5 petabajta relevantnih informacija koje su stručnjaci iz kompanije Kaspersky Lab prikupljali više od 10 godina kako bi bezbednosnim timovima organizacija obezbedili alat za borbu prbu protiv različitih oblika malicioznih aktivnosti.

Jedna od opcija koja je takođe dostupna preko portala jesu informacije o potencijalnim rizicima. Ove informacije, kao što su IP reputacija, sumnjive URL adrese i druge, konstantno se ažuriraju i služe bezbednosnim timovima da dobiju uvid u potencijalne rizične situacije ili izvore. Taj uvid u rizike omogućuje im da imaju bolje razumevanje u sposobnosti sajber kriminalaca, kao i da unaprede svoja rešenja za odbranu mreže, kao što su zaštitni zidovi i DNS rešenja.

Venjamin Levtsov (Veniamin Levtsov), potpredsednik sektora za korporativne klijente u kompaniji Kaspersky Lab, izjavio je: „Mi u kompaniji Kaspersky Lab strastveno verujemo u to da je posedovanje relevantnih i ažuriranih informacija o pretnjama jedan od bitnijih alata za obezbeđivanje korporativnog ekosistema od sajber pretnji. Što više informacija podelimo sa bezbednosnim timovima organizacija, to će oni više biti u mogućnosti da se efikasno odbrane od svih poznatih i nepoznatih pretnji. Srećni smo zbog pokretanja Threat Intelligence Portala, koji predstavlja jednostavan i integrisan alat koje sve kompanije mogu da koriste kako bi se zaštitile od pretnji, pre nego što bude kasno”.