Kako javlja Reuters, prema izvorima bliskima kineskim vlastima, Kina će do 2017. godine uložiti 182 milijarde dolara u poboljšanje infrastrukture radi postizanja većih brzina interneta u zemlji. Glavni ciljevi ulaganja biće što brži razvoj optičke infrastrukture i brzih 4G LTE mreža.

kina-internet-sajtovi

 

U tu svrhu kineske vlasti će tokom ove godine uložiti oko 69,3 milijarde dolara, a tokom iduće dve godine još 112,8 milijardi dolara. Prema istraživanju o prosečnim brzinama Interneta tokom četvrtog kvartala 2014. godine, koje je sprovela kompanija Akamai, Kina se našla na 82. mestu, iza zemalja kao što su Tajvan, Malezija i Tajland.