Lenovo Thinkpad x1 Extreme

Lenovo Grupa je objavila rekordne kvartalne rezultate Grupe, sa istorijskim rezultatima zarade i prihoda, i prvim kvartalom Grupe sa ostvarenih 20 milijardi američkih dolara. Fokus kompanije na inovacije i profitabilnost, potpomognut operativnom izvrsnošću, pomogao je u prevazilaženju izazova vezanih za snabdevanje širom industrije, kao i u ostvarenju brzog rasta i profitabilnost u svim ključnim poslovnim grupama i geografskim područjima.

Kompanija Lenovo je ostvarila značajna poboljšanja na godišnjem nivou. Neto prihod je šesti uzastopni kvartal po redu porastao po stopi od preko 50%, dok je u trećem kvartalu porastao za 62% u odnosu na prethodnu godinu i dostigao 640 miliona američkih dolara.  Neto marža prihoda se povećala za gotovo jedan poen, napredujući prema cilju Grupe da se udvostruči za tri godine. Prihod pre oporezivanja iznosio je rekordnih 855 miliona američkih dolara, što je porast od 45% na godišnjem nivou. Prihod Grupe je nastavio svoju snažnu putanju rasta i dostigao rekordnu 20,1 milijardu američkih dolara, što predstavlja porast od 17% u odnosu na prethodnu godinu.

Kompanija Lenovo je nastavila sa značajnim ulaganjem u inovacije sa za 38% većim troškovima za istraživanje i razvoj tokom ovog kvartala u odnosu na prethodnu godinu, što predstavlja deo šire posvećenosti kompanije da udvostruči ulaganja u istraživanje i razvoj tokom tri godine. Ulaganja su usklađena sa podsticanjem kontinuirane transformacije kompnije Lenovo u kompaniju za rešenja i usluge, razvojem tehnologija fokusiranih na “New IT” full stack arhitekturu “Client-Edge-Cloud-Network-Intelligence”. Gledajući unapred, kompanija ostaje fokusirana na svoju 3S strategiju (Smart devices/IoT, Smart Infrastructure, Smart Verticals) uviđajući kontinuirane mogućnosti za održivi rast i poboljšanja profitabilnosti u svim oblastima poslovanja, držeći je na pravom putu da udvostruči neto maržu do kraja fiskalne 2023/2024. godine.

Kompanija Hang Seng Indexes Company Limited prošle nedelje je objavila kako će kompanija Lenovo od 7. marta 2022. biti uključena kao sastavni deo Hang Seng indeksa – referentnog merila deonica u Hong Kongu.

Istaknuti finansijski rezultati

              

  Treći kvartal 21/22

miliona američkih dolara

Treći kvartal 20/21

miliona američkih dolara

Procenat povećanja/smanjenja

 

 
Prihod Grupe 20,127 17,245 17%  
Prihod pre oporezivanja 855 591 45%  
Neto prihod (prihod koji se pripisuje vlasnicima kapitala) 640 395 62%  
 
Osnovna zarada po deonici (američki centi) 5.50 3.31 2.19  

 

Izjava predsednika i izvršnog direktora – Yuanqing Yang:

„Kompanija Lenovo je nastavila da prihvata prilike podstaknute ubrzanom digitalnom i inteligentnom transformacijom, a naša New IT arhitektura nas je dobro pripremila sa mogućnostima ‘client-edge-cloud-network-intelligence’. Sa još jednim rekordnim kvartalom ostvarili smo 6. uzastopni kvartal sa više od 50% rasta neto dobiti u odnosu na isti period prethodne godine i prvi kvartal sa prihodom od 20 milijardi američkih dolara u našoj istoriji. Ostajemo na pravom putu da u naredne tri godine udvostručimo našu neto maržu i ulaganja u istraživanje i razvoj u odnosu na nivo iz 2020/2021,” rekao je Yuanqing Yang, predsednik i izvršni direktor kompanije Lenovo. „Još jednom smo pokazali da inovacije, strategija transformacije i snažna primena kompanije Lenovo mogu dosledno da postignu održivo povećanje profitabilnosti u budućnosti.”