Lenovolenovo

Lenovo grupacija objavila je danas finansijski izveštaj za poslednji fiskalni kvartal, kao i celokupnu fiskalnu godinu koja se završila 31. marta 2016. godine. Kompanija Lenovo poboljšala je svoje poslovanje u oblasti PC računara, ojačala svoju troškovnu strukturu i sačuvala profitabilnost, uprkos unutrašnjim i spoljašnjim promenama koje su uticale na promet, koji je iznosio 9,1 milijardi američkih dolara, uz pad od 19 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Sa druge strane, godišnji promet iznosio je 44,9 milijardi američkih dolara, uz pad od 3 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno, najveći program rekonstrukcije u istoriji kompanije Lenovo obezbedio je bolju troškovnu strukturu sa čak 690 miliona američkih dolara u ušteđevini u drugoj polovini godine. Godišnji gubitak pre oporezivanja iznosio je 277 miliona američkih dolara. Neto dobit u četvrtom kvartalu porasla je za čak 80 odsto u poređenju sa prethodnom godinom i iznosila je 180 miliona američkih dolara, dok je godišnji neto gubitak iznosio 128 miliona dolara, čak i nakon računovodstvenih troškova vezanih za spajanja i akvizijcije u iznosu od 330 miliona američkih dolara.

 

„U prethodnom kvartalu, uprkos velikim izazovima u oblasti ekonomije i industrije koji su uticali na naše poslovanje, odlučne aktivnosti koje smo preduzeli sredinom godine omogućile su nam da zaštitimo profitabilnost. Održali smo stabilnost u poslovanju sa PC računarima, konstantno smo povećavali profitabilnost u korporativnom sektoru, i primetili smo pozitivne promene na nekim od ključnih tržišta mobilnih telefona”, izjavio je Jang Juanking (Yang Yuanqing), predsednik i glavni izvršni direktor kompanije Lenovo. „Suočeni sa operativnim problemima u određenim sektorima, već smo preduzeli niz proaktivnih rešenja, uključujući donošenje ključnih odluka kada su u pitanju organizacija, liderstvo, proizvodi i kanali komunikacije, kako bismo obezbedili rast u sektoru mobilnih telefona i prilagodili se na novi multi-kompanijski operativni sistem koji će nam obezbediti kreativnost i produktivnost za svaki sektor. Takođe planiramo da maksimalno iskoristimo naše mogućnosti kada su u pitanju cloud platforme i infrastruktura, i da tu snagu ukompanujemo u sve korisničke uređaje”.

 

Iako je bila suočena sa unutrašnjim i spoljašnjim promenama, i prošla kroz proces rekonstrukcije i reorganizacije, kompanija Lenovo i dalje ostvaruje zapažene operativne i finansijske rezultate:

  • Ojačan položaj lidera na tržištu PC računara uz jak profit i rekordni tržišni udeo koji je porastao za 1,3 procenata, i sada iznosi 21 odsto.*
  • Rekordni tržišni udeo u oblasti tableta, uz treće mesto na tržištu sa skoro 11 miliona prodatih jedinica tokom prethodne godine
  • U korporativnom sektoru zabeležen je porast prometa od 73 odsto u odnosu na prethodnu godinu, što predstavlja šesti uzastopni kvartal sa operativnim profitom, kao i zapažen učinak na tržištima u razvoju i u Kini
  • Globalni uspeh na tržištu mobilnih uređaja, pri čemu je zabeležen dvocifren rast na tržištima u razvojju – 96 odsto u Azijsko-Pacifičkom regionu, 83 odsto u EMEA regionu i 46 odsto u Latinskoj Americi
  • Rekordni rezultati poslovne jedinice za eko-sisteme i cloud platforme, pri čemu se prosečan broj mesečnih korisnika utrotručio i sada iznosi skoro 200 miliona, dok je godišnji promet porastao na više od 200 miliona američkih dolara
  • Kompanija Lenovo našla se na Interbrand-ovoj listi 100 najuspešnijih brendova
  • Prave inovacije na odličnim proizvodima – pokretačka snaga kompanije. Lenovo je osvojio 66 nagrada na CES sajmu, kao i 23 nagrade na MWC konferenciji

 

Ukupan godišnji profit iznosio je 6,6 milijardi američkih dolara, uz pad od 1 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan profit u četvrtom kvartalu iznosio je 1,5 milijardi američkih dolara, uz pad od 15 odsto. Bruto marža iznosila je 14,8 odsto za celu godinu, odnosno 16,6 odsto za četvrti kvartal. Operativni gubitak za celu fiskalnu godinu iznosio je 62 miliona američkih dolara, dok je profit u četvrtom kvartalu iznosio 248 miliona američkih dolara, uz porast od 95 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Osnovna zarada po akciji u četvrtom kvartalu iznosila je 1,63 američkih centi, ii 12,67 hongkonških centi; osnovni gubitak po akciji iznosio je 1,16 američkih centi, odnostno 9,00 hongkonških centi za celu fiskalnu godinu. Odbor direktora kompanije Lenovo objavio je konačnu dividendu od 2,64 američkih centi, ili 20,5 hongkonških centi po akciji za fiskalnu godinu koja se završila 31. marta 2016. godine