Kompanija Lenovo  objavila je danas finansijske rezultate za prvi kvartal finansijske godine, koji se završio 30. juna 2016. godine. Promet je iznosio 10,1 milijardi američkih dolara, što predstavlja pad od 6 odsto u odnosu na prethodnu godinu (ili pad od 4 odsto u konstantnoj valuti). U poređenju sa prethodnim kvartalom, ovo predstavlja porast od 10 odsti. Prihod pre oporezivanja u prvom kvartalu porastao je za 2987 odsto u odnosu na prethodnu godinu, i iznosio je 206 miliona američkih dolara. Neto prihod povećan je za 64 odsto u odnosu na prethodnu godinu, i iznosio je 173 miliona američkih dolara.

Finansijski učinak kompanije Lenovo u prvom kvartalu dogodio se u periodu kada su glavna tržišta beležila ili blagi porast ili pad u odnosu na prethodnu godinu. Tržište PC računara doživelo je pad od 4,1 odsto, isporuke tableta su pale za 11,1 odsto, isporuke servera su bile u stagnaciji, dok je tržište pametnih telefona doživelo blagi rast od 0,7 odsto. Istovremeno, Ren Mi Bi (zvanična valuta u Kini) je nastavio da gubi vrednost, ograničavajući potencijalni rast u ovom kvartalu.

„Iako makro ekonomija i naše industrije nastavljaju da predstavljaju izazov i prouzrokuju pad prometa, mi smo značajno povećali profit u poređenju sa prethodnom godinom, uz pomoć inovativnih proizvoda i čvrste strategije. Naša PC jedinica je ostvarila ozbiljan profit, dok se jedinica za pametne telefone stabilizovala u poređenju sa prethodnim kvartalom”, izjavio je Juanking Jang (Yuanqing Yang), predsednik i izvršni direktor kompanije Lenovo. „U sketoru PC računara, naš fokus će biti na segmetima koji imaju visok rast, a takođe očekujemo da će stabilizacija same industrije doprineti dodatnom rastu.  U sektoru pametnih telefona, pokušaćemo da iskoristimo inovativne i specijalizovane propizvode kako bismo podstakli rast i napredak ove poslovne jedinice.  Kada su u pitanju data centri, nastavićemo da razvijamo hiper-povezanu tehnologiju i poboljšavamo profitabilnost u ovom segmentu”.

Bruto profit kompanije u prvom fiskalnom kvartalu se smanjio za 7 odsto u odnosu na prethodnu godinu, i iznosio je 1,5 milijardi američkih dolara, uz bruto maržu od 15,3 odsto. Operativni prihod pre oporezivanja u oom kvartalu je porastao za 97 odsto u poređenju sa prethodnom godinom, i iznosio je 281 miliona američkih dolara. Osnovna zarada po akciji u prvom fiskalnom kvartalu iznosila je 1,57 američkih centi, ili 12,19 hongkoških centi. Neto finansijski dug, zaključno sa 30. junom 2016. godine, iznosio je 1,2 milijarde američkih dolara.