Lenovolenovo

Prihod je iznosio 12,9 milijardi američkih dolara, 8 odsto manje u odnosu na prethodnu godinu, tj. 2 odsto manje na osnovu konstantnog monetarnog kursa.

Kompanija Lenovo  danas je objavila finansijske rezultate za treći fiskalni kvartal koji se završio 31. decembra 2015. godine. Prihod u ovom kvartalu iznosio je 12,9 milijardi američkih dolara uz smanjenje od 8 odsto u odnosu na prethodnu godinu, ili 2 odsto na osnovu konstantnog monetarnog kursa. Zarada u trećem kvartalu pre oporezivanja, izuzimajući keš transakcije, računovodstvene troškove vezane za spajanje i akvizicije u iznosu od 77 miliona američkih dolara, iznosila je 397 miliona američkih dolara, dok je prijavljeni prihod pre oporezivanja iznosio 320 miliona američkih dolara, što predstavlja porast od 17 odsto i nadmašuje procene finansijskih analitičara. Neto prihod iznosio je 300 miliona američkih dolara, što predstavlja porast od 19 odsto i takođe nadmašuje očekivanja analitičara.

lenovo yoga

Ako se ostvari trenutni trend u ekonomiji, plan za reorganizaciju kompanije koji je Lenovo objavio u avgustu 2015. godine doneće kompaniji uštedu od 1,35 milijardi američkih dolara za godinu dana. Ova ušteda obezbediće kompaniji Lenovo strukturu troškova koja će biti značajno niža nego kod konkurentskih kompanija. Uz efikasno sprovođenje poslova i planiranim inovacijama, kompanija Lenovo transformiše svoj poslovni model, procese i organizaciju, pozicionirajući se tako da može da održi profitabilno poslovanje u skladu sa trenutnim okruženjem.

 

„Iako su globalno usporavanje makro-ekonomije, fluktuacija valuta na ključnim tržištima i pad na tržištu personalnih računara imali uticaja na celokupno tržište, u prethodnom kvartalu kompanija Lenovo ostvarila je rekordan profit i opravdala našu posvećenost i poslovne promene u okviru jedinice za mobilne telefona ”, izjavio je Juanking Jang (Yuanqing Yang), predsednik i generalni direktor kompanije Lenovo. „Kada je u pitanju jedinica za PC računare,mi ćemo iskoristiti nove trendove koji se odnose na konsolidaciju tržišta, promenu na tržištu komercijalnih računara i inovativne proizvode kako bismo ostvarili rast. Kada je u pitanju jedinica za mobilne uređaje, planiramo da povećamo razmeru i efikasnost proizvodnje koji će podstaći naš dalji rast na novim tržištima, ali i proboj na već razvijenim tržištima uz pomoć inovativnih proizvoda i brendova, a planiramo i da proširimo otvoreno tržište u Kini boljim asortimanom proizvoda. Vodićemo računa i o našim korporativnim klijentima, gde planiramo da iskoristimo napredne tehnologije i strateška partnerstva kako bismo ostvarili rast i profitabilnost u okviru ove jedinice.”

 

The Company’s gross profit for the third fiscal quarter decreased 10 percent year-over-year to US$1.9 billion, while gross margin stood at 14.6 percent. Operating profit for the quarter was US$379 million. Basic earnings per share for the third fiscal quarter was 2.71 US cents, or 21.01 HK cents. Net debt reserves as of December 31, 2015, totaled US$49 million.

 

Bruto dobitak kompanije Lenovo za treći fiskalni kvartal manji je za 10 odsto u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 1,9 milijardi američkih dolara, dok je bruto marža ostala na 14,6 odsto. Operativni profit za ovaj kvartal iznosi je 379 miliona američkih dolara. Osnovna zarada po akciji za treći kvartal iznosi 2,71 američkih centi, odnosno 21,01 hongkonških centi. Neto dužnički fond od 31. decembra 2015. godine iznosio je 49 miliona američkih dolara.