Miele

Bünde fabrika kompanije Miele je nedavno završila proizvodnju milionitog modela rerne na paru. Ova brojka ilustruje nezapamćeni uspeh jer je pre samo 20 godina ovakva rerna bila prava retkost u domaćinstvima. Upravo je kompanija Miele ta koja je ovom proizvodu omogućila proboj na tržištu i još uvek nudi najširu ponudu rerni na paru i kombinaciju uređaja. Ovi uređaji se proizvode u gradu Bünde koristeći najsavremeniju komunikacionu tehnologiju.

 

„Bünde je rodno mesto kuvanja na paru za kakvo znamo danas”, izjavio je  menadžer fabrike Dr. Uwe Brunkhorst tokom fotografisanja sa zaposlenima na proizvodnim linijama rerni na paru. „Jedan million proizvedenih jedinica je svakako dostignuće, ali mi težimo da dva miliona dostignemo mnogo brže” najavio je menadžer fabrike. Ovakav optimizam svakako nije neopravdan, pošto je samo u 2016. godini Miele spreman da proizvede 90,000 rerni na paru i kombinovanih uređaja koji takođe rade koristeći paru. Pre dvadeset godina nije bilo ni indikacija da će prodaja uređaja na paru rasti ovakvom brzinom.

Prvi uređaj koji je koristio paru namenjan domaćinstvima predstavljen je 1983.godine

Pitanje ko je izmislio ovaj uređaj je jasno i nedvosmisleno: Prvi uređaj na paru namenjen domaćinstvima proizveo je 1983. godine Imperial brand, lociran u Bünde-u. Ovaj model je prevashodno bio svojevrstan ekspres lonac koji je zahtevao značajna ulaganja u samu instalaciju- to je i jedan od razloga zašto je proboj ovih proizvoda na tržište zahtevao malo više vremena. Sve se promenilo kada je Miele preuzeo dotadašnjeg dobavljača. Za samo nekoliko godina,  proizvedena je prva rerna na paru bez upotrebe pritiska koja je na tržište lansirana kao DG 163 1998. godine.

Miele uređaj je opremljen vodenim kanistrom i bio je izuzetno jednostavan za ugradnju u postojeće kuhinje.

>>>

Dalji uticaj na razvoj ovog uređaja bila je naučna studija koju je sproveo  Justus Liebig University u Giessen-u i University of Koblenz-Landau. Ova istarživanja su potvrdila da je kuvanje u Miele parnoj peći znatno superiornije od tradicioalnog kuvanja: Mnogo manje vitamina je izgubljeno i sam ukus hrane je znatno jači i lepši nakon „kupanja u pari”. Mediji su takođe u velikom broju ispromovisali ovaj novi i zdraviji način kuvanja.

Od 2001. pa nadalje, Miele je postavio svoju fabriku u gradu Bünde, kao centar stručnosti na polju rerni na paru, ugradnih jednica i termoizolacionih fioka, i započeo proizvodnju ovih uređaja izuzetnog kvaliteta. Kako su godine proticale, Miele se znatno istakao sa prvom samostalnom jedinicom (2003), prvom kombinacijom rerni na paru (2006) i 2009. sa potpuno novom proizvodnom linijom rerni na paru. Poslednji dodatak porodici uređaja za pripremanje hrane na paru je rerna sa mikrotalasnom – kombinacija jedinica gde nema mesta kompromisu.

Četvrta industrijska revolucija – Moderna komunikacijska tehnologija u proizvodnji

 

Rerne na paru se proizvode u fabrici po najnovijim svetskim proizvodnim metodama. Fraza Industrija 4.0, drugačije poznata kao četvrta industrijska revolucija je i više nego poznata zaposlenima: Svaka mašina je sklopljena u potpunosti od strane samo jednog radnika. U samom procesu, podršku i asistenciju omogućava tablet računar koji ilustruje montažu u svakoj radnoj jedinici. Benefiti: Pored porasta broja verzija modela, mogućnost za nastanak greške u samom procesu proizvodnje je znatno opala, a zaposleni mogu da se brže upoznaju sa novim zadacima.

Miele Bünde zapošljava oko 600 radnika, uključujući 35 pripravnika, dok se prosečno 400.000 kuhinjskih uređaja proizvede u proizvodnom pogonu koji pokriva oko 40,000 m².