Open Science Communication Conference – OpenSciComm 2022Open Science Communication Conference – OpenSciComm 2022

Konferencija posvećena naučnoj komunikaciji i konceptu Otvorena nauka – Open Science Communcation Conference –  održava se u Beogradu, u Jugoslovenskoj kinoteci, 24. i 25. novembra.

Međunarodna konferencija OpenSciComm, koju Centar za promociju nauke organizuje 24. i 25. novembra, u Jugoslovenskoj kinoteci, posvećena je razmatranju delotvornih i proverenih praksi naučne komunikacije u različitim okruženjima i na teme iz različitih naučnih oblasti. Konferencija će okupiti brojne stručnjake, naučnike i naučne komunikatore sa ciljem uspostavljanja dijaloga o važnim temama kojima se bavi savremena nauka, dragocenog povezivanja naučne zajednice i društva, i podsticanja novih smerova razmišljanja o nauci i tehnološkom napretku.

Program povezuje kompleksne istraživačke koncepte i teme sa fenomenima važnim za širu javnost, a u fokusu će biti predstavljanje inovativnih i inspirativnih praksi, razmena ideja i pristupa, i umrežavanje na međunarodnom nivou.
Neke od tema kojima će se baviti OpenSciComm konferencija su: naučna komunikacija, otvorena nauka, STE(A)M (Science, Techonology, Engineering, Art, Mathematics) obrazovanje, građanska naučna istraživanja, naučno novinarstvo, povezivanje umetnosti i nauke (art-science prakse), klimatska pismenost i druge.
U programu OpenSciComm konferencije, uz više od 100 govornika i 250 učesnika iz 30 zemalja sveta, s nama će biti TED govornici, ugledni istraživači i nastavnici, koordinatori evropskih projekata i rukovodioci nekih od najvećih istraživačkih instituta, naučnih centara i drugih organizacija koje su aktivne u svetu nauke. Prvi dan programa je više okrenut ka naučnoj zajednici i donosiocima odluka, a drugi ka nastavi i obrazovanju, a na ovaj način steći ćemo kvalitetan i dragoceni uvid u današnju naučnu komunikaciju“, navodi Dobrivoje Lale Erić, rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju Centra za promociju nauke.
Predavanja, radionice i panel diskusije baviće se i temama: kako napraviti STEAM događaj u školi sa ograničenim budžetom? Šta žive laboratorije i otvoreno školovanje mogu doneti obrazovnim procesima u školama? Kako se izboriti sa tremom tokom tv nastupa? Koje su nove mogućnosti za rešavanje društvenih potreba uz pomoć građanske nauke? Kako se roboti mogu iskoristiti u obrazovanju? Neke od tema biće i kvantno računarstvo, origami prakse za učenje matematike, transverzalne veštine u STEAM obrazovanju; mogućnosti za sistemski razvoj naučne pismenosti širom obrazovne vertikale i horizontale, i brojne druge teme…

U ovako kompleksnim i teškim vremenima za globalno zajednicu i za svakog pojedinca, neophodno je da naučna znanja i vrednosti što aktivnije i brže izlaze iz naučnih okvira i dopru do najširih slojeva društva – do svih onih koji žele da budu uključeni u nauku, ali i do onih koje treba dodatno motivisati i direktno podstaći da dožive nauku kao zajedničku vrednost. Takođe, važan cilj je i predstavljanje nauke kao mogućnosti profesionalnog izbora. Taj proces nije jednostavan, ali svi mi koji profesionalno radimo i delujemo na polju naučne komunikacije svesni smo da uspeh naše misije može preporoditi nečiji život, ili ga čak i spasiti“, ističe Erić.

Naučna komunikacija se odnosi na akademsku disciplinu javnog predstavljanja naučnih tema, ne samo unutar naučnih krugova, već prevashodno ciljajući druge društvene grupe. Zasnovana je sa ciljem boljeg razumevanja nauke i podizanja naučne pismenosti kao neizostavnog elementa savremenog života. Komuniciranje nauke ka različitim publikama i aktivan angažman istraživača unutar svih segmenata društva, uključujući i kreatore politika i donosioce odluka, ključni su činioci ovog procesa.
Otvorena nauka i naučna komunikacija donose suštinske promene zahvaljujući demokratizaciji nauke i sveprisutnoj digitalizaciji, koje smanjuju jaz između nauke i društva. Komunikacija naučnih dostignuća i rezultata je od izuzetnog značaja za pružanje odgovora koje nauka može da ponudi građanima, ali i da osnaži mlade i sve druge slojeve društva da naučna i tehnološka znanja koriste na željeni i kritički način. Otvorena nauka je zasnovana na principima otvorenosti i transparentnosti tokom celokupnog procesa naučnih istraživanja, čineći naučna istraživanja i njihovu diseminaciju dostupnim svim slojevima društva – i laicima i profesionalnim istraživačima.