nauka

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti tokom ovog meseca naći će se u javnoj raspravi.

Pored obezbeđivanja kvaliteta naučnoistraživačkog rada i razvoja naučnoistraživačke delatnosti, novim zakonskim odredbama, između ostalog, biće unapređena i uređena pitanja vezana za naučnoistraživački rad, etičke standarde, pitanja izbora u zvanja itd.

S obzirom na to da će nova zakonska rešenja regulisati i pitanja u vezi sa naučnoistraživačkim projektima, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će novi konkurs za projekte raspisati posle usvajanja Zakona i Strategije naučnog i tehnološkog razvoja. Konkurs za novi ciklus projekata za istraživače će biti raspisan u oktobru.