Visa paywave sistem

Pomoćnik ministra za informaciono društvo i informacionu bezbednost je na 16. tradicionalnom savetovanju „Platne kartice 2018“ na kome su predstavaljene novine u kartičarstvu i bezgotovinskom načinu plaćanja istakao da usled trendova digitalne transformacije poslovanja najveće promene se dešavaju u bankarstvu i dodao, da kada je u pitanju primena novih tehnologija, bankarski sektor je jedan od najdinamičnijih.

U Privrednoj komori Srbije je istaknuto da je prema podacima Narodne banke Srbije u 2017. godini realizovano 57 odsto transakcija platnim karticama, a samo prošle godine obavljeno je i preko milion i po internet plaćanja.

Savić: Korišćenje najnovijih trendova i tehnologija važno za proces digitalne transformacije poslovanja

Savić je kazao da bankarski sektor uvek koristi najnovije trendove i tehnologije, što je važno za proces digitalne transformacije i digitalizaciju društva.

Pomoćnik ministra je naglasio da je u segmentu platnih kartica ogroman potencijal za identifikaciju prilikom izvršavanja elektronskih servisa države, privrede, banaka prema građanstvu i prema firmama, jer kvalifikovane elektronske sertifikate za kavilifikovan elektronski potpis, koji je izjednačen zakonom sa svojeručnim potpisom, ima svega pet odsto građana.

Prema rečima pomoćnika ministra očekuje se da će banke postati pružaoci usluga elektronske identifikacije i da će korisnici sa svojim e-banking kredencijalima moći da pristupe uslugama elektronske uprave.

“Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja omogućiće brže i efikasnije poslovanje sa smanjenjem troškova.“, rekao je Savić.

„Razvojem beskontaktnih smart kartica i napretkom tehnologije „digitalnog novčanika“, instant plaćanja, informaciono–komunikacione tehnologije omogućile su potpunu dematerijalizaciju novca, do te mere da i sam novac postaje specifična monetarna informacija.“, zaključio je Savić.