Ministarstvo prosvete, nauke  i tehnološkog razvoja u saradnji sa UNICEF-om i Užičkim centrom za prava deteta pripremilo je materijale pod nazivom  Korisni materijali za povećanu bezbednost porodice na internetu koji se nalaze na linku http://www.mpn.gov.rs/grupa-za-prevenciju-nasilja/.

Roditeljima, nastavnicima, učenicima i deci su sada dostupni sadržaji: Vodič – Deca u digitalnom dobu; Brošura za roditelje – Bezbedan internet za celu porodicu; Liflet za decu-raspored časova za sajt; Rečnik pojmova za digitalno doba; Crtani film – Zaštita ličnih podataka i privatnosti na internetu; Crtani film – Lepo ponašanje na internetu; Crtani film – Zaštita dece od neželjenog sadržaja i internet predatora; Crtani film – Saradnja roditelje i dece u korišćenju interneta. Očekujemo da ćemo i na ovaj način povećati bezbednost dece, učenika i roditelja.