pametne klupe

„Konstruisanje pametnih gradova“, neprofitna globalna inicijativa koja se bavi sajber bezbednosnim izazovima u pametnim gradovima, danas je objavila smernice za implementaciju informacione bezbednosti u okviru ove vrste naselja. Ove smernice pomoći će javnim i privatnim organizacijama da kreiraju osnovu za definisanje uloge informacione bezbednosti u okviru pametnih gradova, obezbeđujući na taj način bolju promociju svih usluga koje nudi ovakva vrsta gradova.

U pametnim gradovima, informaciona bezbednost igra značajnu ulogu u održavanju visokog nivoa poverljivosti, dostupnosti i integriteta, kao i stabilnosti koja je neophodna državnim institucijama i organizacijama kako bi održale normalne uslove za život u ovim okruženjima. Ove smernice predstavljaju prikaz ključnih elemenata koje organizacija mora da ispita pre definisanja uloga u okviru pametnog grada, kako bi dostigla najviši stepen bezbednosti i otpornosti na pretnje. Neki od osnovnih elemenata koji moraju biti ispitani predstavljaju usvajanje novih tehnologija, kvalitet usluga u pametnim gradovima, kreiranje zakonodavnog okvira i efikasno funkcionisanje samog grada.

Microsoft pametna garderoba
Microsoft pametna garderoba

„Ove smernice predstavljaju novi korak ka kreiranju pametnih gradova, na šta ukazuje i samo ime ove inicijative. Želimo da ljudi razumeju šta je od krucijalnog značaja za konstruisanje pametnih gradova tako što ćemo podeliti naša iskustva i stručno zanje sa ljudima koji će biti odgovorni za konstruisanje pametnih gradova i njihovo rukovođenje. Dokument je zasnovan na opsežnom iskustvu članova ove inicijative, koji su u velikoj meri uključeni u rad institucija zaduženih za rukovođenje gradovima, kao i drugih bezbednosnih specijalista, od stručnjaka koji sprovode penetracione testove do bezbednosnih istraživača”, izjavio je Mohamed Amin Hazbini (Mohamad Amin Hasbini), član izvršnog odbora inicijative „Konstruisanje pametnih gradova“ i bezbednosni stručnjak u kompaniji Kaspersky Lab.

„U skladu sa našim pokušajem da organizacijama obezbedimo konkretne resurse, inicijativa „Konstruisanje pametnih gradova“ objavljuje ove nove smernice kako bi pomogla u kreiranju bezbednijih gradova”, izjavio je Cezar Serudo (Cesar Cerrudo), član izvršnog odbora inicijative „Konstruisanje pametnih gradova“ i izvršni tehnološki direktor kompanije IOActive.

Smernice za implementaciju informacione bezbednosti u pametnim gradova podrazumeva detaljni opis pametnog grada i njegovih institucija, kao i precizno definisane uloge sistema informacione bezbednosti, među kojima su:

  • Podrška rukovodećim institucijama,
  • Infrastrukturna podrška,
  • Optimizacija i upravljanje rizikom,
  • Pravna podrška,
  • Kreiranje baza podataka o pretnjama.