Objavljena je najnovija verzija Seta alatki za odgovorno istraživanje i inovacije (engl. Responsible Research and Innovation (RRI) Toolkit) a zajednica koju čini više od 800 pojedinaca je iz dana u dan obogaćuje.

Ovu otvorenu, online platformu lansirao je RRI Tools projekat kako bi pomogao naučnicima širom Evrope da istražuju na etički prihvatljiv, ali i društveno održiv način, što je jedan od preduslova ukoliko žele da apliciraju na različite evropske istraživačke konkurse.

Online platforma nudi 500 novih alatki koje odgovorno istraživanje čini mogućim i u praksi.  Među njima nalaze se priručnici, smernice, primeri dobre prakse, drugi projekti, izveštaji i članci. Svi alati dostupi su na 18 evropskih jezika.

Razvijeno je oko 30 vodiča koji će pomoći korisnicima da što lakše stignu do željenog sadržaja, poput onih koji pojašnjavaju kako napraviti biznis plan koji inkorporira set RRI principa ili kako da uspešno napišete predlog projekta u kontekstu RRI-a. Zainteresovani korisnici imaju mogućnost da kreiraju nalog i priključe se RRI zajednici, postave svoje alatke i učestvuju u diskusijama na forumu.

Završna konferencija RRI Tools projekta održaće se 21. i 22. novembra u Briselu. Tokom konferencije će takođe biti održana ceremonija dodele nagrada European Foundations Award for Responsible Research & Innovation, sestrinske inicijative RRI Tools projekta.

Ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete konferenciji, pošaljite svoju motivaciju za prisustvo na email: finalconference@rri-tools.eu.