ICT

Istovremeno korišćenje i privatnih i javnih clouda glavni je put za razvoj IT-a za većinu kompanija. Prema Enterprise Cloud Index (ECI), hibridni cloud je treću godinu zaredom imenovan za IT operativni model koga preferiraju kompanije. U 2020. godini tako je mislilo 86% ispitanika, a gotovo polovina (46%) povećala je ulaganja u takvu infrastrukturu.

Razlozi za ubrzani prelazak na hibridni cloud su mnogostruki. Prvo, tehnološke barijere nestaju i više opcija cloudu postaje dostupno. Hiperskaleri su se pridružili igračima na tržištu virtualizacije, nudeći rešenja za klijentske data centre. Ali glavni pokretač čak nije bila ni tehnologija, već promena u razmišljanju i prioritetima. Poslovna previranja u 2020. godini dovela su do toga da čitave industrije redefinišu ulogu i značaj IT-a.

Novi krucijalni momenat

Prema ECI-u, 76% ispitanih izjavilo je da su zbog uticaja COVID-a, IT segment počeli da posmatraju kao strateški važnu komponentu poslovanja. Istovremeno, ubrzano je i usvajanje clouda u svim njegovim oblicima. Samo 10% je reklo da nije povećalo ulaganje u cloud tehnologiju  usled pandemije. Šta je pokrenulo ostale?

To definitivno nisu uštede. Na pitanje o ciljevima promene trenutnih IT modela, samo nešto više od četvrtine istaklo je smanjenje troškova. I ovo je u suprotnosti sa podacima iz prethodnih godina, kada je smanjenje troškova bilo jedan od glavnih prioriteta. Sada je važna još jedna stvar: 55% ispitanika zahteva fleksibilnost kako bi zadovoljili poslovne zahteve, 51% brzinu njihove primene, a 46% kao prioritet ističe zadatak da poboljšaju korisničku podršku i sposobnost da obezbede posao za zaposlene na daljinu. Takođe, jedan od glavnih motiva je i sigurnost podataka i usklađenost sa standardima, koju je na listu prioriteta stavilo 40% ispitanika.

U teoriji se većina, ako ne i svi navedeni ciljevi, mogu postići primenom privatnog clouda ili kupovinom javnih cloud usluga. Zašto onda većina ljudi želi da ih meša i istovremeno koristi oba?

Nove prilike

Protekla godina je jasno pokazala da je sposobnost prilagođavanja i obnove poslovanja uz pomoć IT-a pomogla preduzećima da prežive, a najfleksibilniji i najbrži igrači su uspeli da nadmaše druge i postignu zavidne rezultate. Sposobnost brzog preraspodjeljivanja ili proširenja računarskih resursa za poslovne zadatke definitivno je dobitna karakteristika eksternog clouda. Međutim, uprkos prilici da se te mogućnosti dobiju iz „jednog prozora“, većina kompanija nije spremna da se opredeli za korišćenje samo jedne platforme. Prema podacima koje nam donosi ECI, među onima koji koriste usluge u cloudu, 63% radi na dve ili više cloud platformi. U narednih 12 meseci očekuje se da će ovaj broj porasti na 71%.

Ako pokušamo da pogledamo još više unapred, prognoza kaže da će u narednih 3 do 5 godina, hibridna opcija koja podrazumeva integraciju različitih vrsta infrastruktura postati najpopularnija, dok će upotreba svih ostalih modela nazadovati. Očekuje se da će opadati potražnja za tradicionalnim data centrima, privatnim cloud rešenjima, pa čak i multi-cloud okruženjima, u slučaju da oni nisu međusobno integrisani.

Nikada ne možete imati previše fleksibilnosti

Objašnjenje za ovo može biti samo jedno: stvarnu fleksibilnost za kojom kompanije žude teško je, možda i nemoguće, postići samo sa jednim modelom, bez obzira koliko on dobar bio. Maksimalna fleksibilnost postiže se kombinacijom privatnih i javnih clouda, sve dok su oni integrisani sa zajedničkim interfejsima, upravljanjem i pristupima bezbednosti. Navedeni ideal je sposobnost dinamičkog premeštanja aplikacija i podataka između njih, bazirana ne toliko na troškovima i dostupnosti stručnosti, već na indikatorima sigurnosti, dostupnosti, vremenu odziva i sposobnosti da se nose sa radnim opterećenjima, kao i brzini uvođenja novih servisa i proizvoda.

Najnoviji ECI podaci pokazuju da je već došlo do preusmeravanja fokusa sa tehnoloških i ekonomskih kriterijuma na IT zahteve povezane sa poslovanjem. Kao rezultat, ograničenja trenutnih pristupa postala su jasno vidljiva. Stoga kompanije planiraju ili su već pokrenule procese restrukturiranja: 49% izvršnih direktora reklo je da će njihov IT model biti potpuno hibridan do 2025. godine.