Lenovo Yoga Book

Kompanija Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) danas je objavila finansijske rezultate za treći kvartal, koji se završio 31. decembra 2016. godine. Prihod u ovom kvartalu iznosio je 12,2 milijarde američkih dolara, što predstavlja pad od 6 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Dobit pre oporezivanja u trećem kvartalu iznosila je 101 milion američkih dolara, što predstavlja pad od 68 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok je neto dobit pala za 67 odsto I iznosila je 98 miliona američkih dolara.

Kompanija Lenovo se suočila sa značajnim promenama u tri glavne poslovne jedinice, data centrima, mobilnim uređajima, kao i PC računarima i pametnim uređajima. Prema izveštajima analitičara, ove poslovne jedinice ili su doživele neznatan rast ili su stagnirale tokom trećeg kvartala 2016/17 godine.

„Uprkos aktuelnim makro-ekonomskim problemima, kao i činjenici da su dve poslovne jedinice i dalje u procesu tranzicije, Lenovo je ostvario solidne rezultate tokom prethodnog kvartala”, izjavio je Jang Juanking (Yang Yuanqing), predsednik i glavni izvršni direktor kompanije Lenovo. „Naša PC jedinica je ostala stabilna i jaka, jedinica za mobilne uređaje je ostvarila određen napredak, dok su za jedinicu za data centre spremljeni konkretni planovi za poboljšanje i napredak.  Iako je neophodno vreme da budemo kompetentni u ova dva sektora, uvereni smo da ćemo ostvariti dobre rezultate i profitabilan rast u njima”.

Bruto zarada kompanije opala je za 15 odsto u odnosu na prethodnu godinu, i iznosila je 1,6 milijardi američkih dolara, dok je bruto marža iznosila 13,1 odsto. Operativni profit u trećem kvartalu iznosio je 138 miliona američkih dolara, što predstavlja pad od 64 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Osnovna zarada po akciji u ovom kvartalu iznosila je 0,90 američkih centi, odnosno 6,98 hongkonških centi. Zaključno sa 31. decembrom 2016. godine, neto gotovina kompanije Lenovo iznosila je 155 miliona američkih dolara.