Lenovo Thinkpad x1 Extreme

Lenovo Grupa je objavila odlične rezultate za prvi kvartal, poboljšavajući prihode i profitabilnost deveti kvartal zaredom. Neto prihod u prvom kvartalu je porastao za 11% u odnosu na prethodnu godinu, na 516 miliona američkih dolara. Prihod je porastao na 17 milijardi američkih dolara, što je povećanje od 5% u odnosu na prošlu godinu.

Prihod od poslovanja nevezanih za računare je dostigao 37%, što ukazuje na to da su se strategija transformacije predvođene uslugama i uporna ulaganja u diverzifikaciju poslovanja isplatile, i da je upravo to ono što pokreće mogućnosti rasta u budućnosti. Ovi novi motori rasta – rešenja i usluge, infrastrukturna rešenja i poslovanje u oblasti mobilnih uređaja – svi su dvocifreno povećali prihod u odnosu na prethodnu godinu, što je doprinelo rastu i sve većoj posvećenosti kompanije Lenovo ka udvostručenju profitabilnosti. Grupa takođe ostaje posvećena udvostručavanju investicija u istraživanje i razvoj, tako da je potrošnja na istraživanje i razvoj povećana za 10% na godišnjem nivou, dok se broj zaposlenih u toj oblasti povećao za 29% u odnosu na prethodnu godinu.

Kompanija Lenovo nastavlja da koristi sve mogućnosti koje pokreću ubrzana digitalna/pametna transformacija i hibridni način rada, dok uspešno prevazilazi čitav niz izazova širom industrije. Sve u svemu Grupa ostaje optimistična u pogledu potencijala za dugoročni rast industrije i mogućnosti koje ulaganje u nove motore rasta pruža. Uverena je da koristeći svoju strategiju i njeno izvršenje, zajedno sa glavnim kompetencijama inovacija, operativnom izvrsnošću i globalno-lokalnim operativnim modelom, ima sve što je potrebno za uspešno prevazilaženje svih makro ili mikro izazova.

Istaknuti finansijski rezultati

  Prvi kvartal 22/23

miliona američkih dolara

Prvi kvartal 21/22

miliona američkih dolara

Promena

 

 
Prihod Grupe 16,956 16,929 0.2%  
Prihod pre oporezivanja 691 650 6%  
Neto prihod (prihod koji se pripisuje vlasnicima kapitala) 516 466 11%  
 
Osnovna zarada po deonici (američki centi) 4.39 4.02 0.37  

 

Izjava predsednika i izvršnog direktora – Yuanqing Yang:

„Uspešno smo razvili naše poslovanje i poboljšali profitabilnost deveti uzastopni kvartal, dok je naš iznos prihoda od poslovanja nevezanih za računare dostigao 37%. Ovo su rezultati našeg strateškog predviđanja i snažne egzekucije, zajendo sa našom operativnom otpornošću. Iako eksterni izazovi mogu da opstanu kratkoročno, trend digitalizacije se nastavlja, a hibridni model rada je tu da ostane. Sigurni smo da ćemo iskoristiti ove prilike, i da ćemo nastaviti da investiramo, inoviramo i unapređujemo održivi rast i profitabilnost.”