Lenovo

Lenovo grupa danas je objavila prihode grupe u prvom kvartalu u iznosu od 13.3 milijarde američkih dolara, što je gotovo 7% više u odnosu na prethodnu godinu (10% više isključujući uticaj valute). Prihod pre oporezivanja porastao je za 38% u poređenju sa istim kvartalom godinu ranije, dostižući 332 miliona američkih dolara, dok je neto prihod takođe uvećan za 31% i iznosi 213 miliona američkih dolara. Osnovna zarada po akciji u prvom kvartalu iznosila je 1.80 američkih ili 13.95 hongkonških centi.

“Naš izuzetan performans u prošlom kvartalu dokazuje da je kompanija Lenovo brzo povratila momentum od uticaja koji je pandemija imala i da iskorišćava prilike koje se javljaju kao posledica rada na daljinu, obrazovanja i ubrzane digitalizacije,” rekao je Yang Yuanqing, predsedavajući i izvršni direktor kompanije Lenovo. “Dok svet nastavlja da se suočava sa izazovima, kompanija Lenovo je fokusirana na dostizanje održivog rasta kroz osnove našeg poslovanja, kao i kroz nove usluge i rešenja koje omogućuje

Globalni ekonomski faktori

Poseldnji kvartal je sa sobom doneo mnoštvo poslovnih izazova širom industrije, uključujući neprestanu geopolitičku nesigurnost i COVID-19 pandemiju. Kako bi sebi našla put kroz ove izazove, kompanija Lenovo nastavlja da se oslanja na svoje osnovne kompetencije globalne izvrsnosti i pristupa koji podrazumeva ‘globalno snabdevanje, lokalnu isporuku’. Posmatrajući geopolitičku situaciju, kompanija Lenovo nastavlja da veruje da kooperacija u trgovini, tehnologiji i kulturi svim tržištima pruža značajne ekonomske prednosti i svima u društvu omogućuje da uživaju prednosti koje tehnologija pruža.

Pregled Poslovne grupe Lenovo

Grupa Intelligent Devices Group (IDG) kompanije Lenovo nastavlja da bude predvodnik snažnih performansi kompanije. PC and Smart Devices Group (PCSD), jedna od dve IDG jedinice, dvocifreno je povećala prihod od prošle godine, dostižući iznos od 10.6 milijardi američkih dolara. Prihod pre oporezivanja dostigao je 670 miliona američkih dolara, što je gotovo 28% više od prošle godine, dok se vodeća industrijska profitabilnost povećala za skoro 1 bod, dostižući novi rekord od 6.3%. Tržište PC uređaja značajno je nadmašilo rezultate koje je industrija predvidela, uz kompaniju Lenovo koja je zadržala svoje vodeće mesto broj #1 na svetskom tržištu PC uređaja (PC i tableti).

Slično tome, u odnosu na prethodnu godinu došlo je do znatnog rasta (45%) prihoda potrošačkih preduzeća širom sveta. Podstaknut ovim uspesima, prihod je porastao za 30% u Evropi, na Bliskom istoku i u Africi, i za 18% u Kini. Količina velikog rasta i premium kategorija kao što su Gaming, Thin & Light, Visuals, i Chromebooks nastavila je sa dvocifrenim rastom. Svetsko e-trgovinsko poslovanje je nesumnjivo postiglo najbolje rezultate, sa porastom prihoda preko 50% u donosu na prošlu godinu.

Razmišljajući o budućnosti, kompanija očekuje da će ova velika tražnja za PC uređajima biti dugoročan trend. Kao rezultat toga, kompanija Lenovo će se fokusirati na inovativne proizvode koji se adaptiraju novom globalnom okruženju, dodatno jačaju globalni lanac snabdevanja kako bi brzorastuća tražnja bila zadovoljena, nastavljaju da razvijaju svoju e-trgovinsku platformu i fokusiraju se na segmente visokog rasta kako bi pokrenula rast na tržištu uz vodeću profitabilnost.

Druga poslovna jedinica IDG grupe, Mobile Business Group (MBG), mada još uvek pod uticajem COVID-19 pandemije i izazovnih kurseva valute, poboljšala je svoj momentum povećanim prihodima za 33% tokom poslednjeg kvartala. Mada su prihodi opadali godinu za godinom, volumen je iz godine u godinu prevazišao tržište na ključnim tržištima poput Latinske Amerike, Severne Amerike i Evrope, sa rekordnim tržišnim udelom u Latinskoj Americi i Severnoj Americi. Razmišljajući o budićnosti, kompanija Lenovo će nastaviti da se oslanja na svoj snažan portfolio proizvoda, inovativnu tehnologiju, naročito po pitanju 5G mreže, i proširiti domen operatora kako bi nastavila profitabilan rast.

Grupa Data Center Group (DCG) nastavila je svoj hiper rast, uz prihode koji su porasli za skoro 20% do 1.6 milijardi američkih dolara i profitabilnost koja se poboljšava iz godine u godinu. Značajan uspeh je ostvarilo Cloud Service Provider preduzeće (prethodno poznato kao hyperscale), koje je poraslo za više od 30% od prošle godine, postavljajući novi rekord prihoda zahvaljujući velikoj tražnji javnosti za cloud infrastrukturom, usled povećane digitalne potrošnje zbog COVID-19 izolacije. U međuvremenu, baza potrošača nastavlja da raste zahvaljujući mogućnosti prilagođavanja sopstvenog dizajna i proizvodnih sposobnosti kao i zbog proširenja pružanja cloud usluga. Enterprise and SMB preduzeće (prethodno poznato kao non-hyperscale) imalo je porast prihoda u odnosu na prethodnu godinu, predvođen dvocifrenim rastom prihoda u segmentima visokog rasta kao što su Software Defined Infrastructure and Services, kao i High-Performance Computing. Gledajući unapred, očekujemo dugoročan rast u Cloud Service Provider segmentu i iskoristićemo postojeću snagu našeg tima, kada je reč i o javnom i o privatnom cloud-u kako bi proširili Edge računarsko poslovanje.

Intligentna transformacija kompanije Lenovo nastavlja da pokazuje značajan napredak kao rezultat odlučnog izvršavanja 3S strategije. Ukupan rast prihoda od softvera i servisa* iznosi 38% od prošle godine, što je preko 1 milijarde američkih dolara, što sada čini 7.6% prihoda grupe. Smart IoT prihodi* porasli su za 39% od prethodne godine, Smart Infrastructure prihodi za 16% i Smart Verticals* za 65%, predvođeni Smart City rešenjima u Kini i Smart Healthcare rešenjima u Severnoj Americi. Attached Service* prihodi su porasli za 32% od prošle godine, Managed Service* (uključujući brzorastuću Device as a Service) za 48% i Solutions* za 54% u poređenju sa prošlom godinom.