lenovo

Kompanija Lenovo Group objavila je da su prihodi grupe u drugom kvartalu dostigli 13.5 milijardi dolara, beležeći rast devet uzastopnih kvartala. Prihod pre oporezivanja uvećan je za 45% u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine i iznosi 310 miliona dolara.

Neto prihodi su takođe uvećani za 20% u odnosu na prošlu godinu i iznose 202 miliona dolara. Miks prihoda je i dalje izbalansiran širom četiri geografske oblasti na kojima kompanija posluje (Amerika, Azija i Pacifik, Kina i EMEA region), od kojih svaka prijavljuje više od 20% udela prihoda.

Osnovna zarada po deonici u drugom kvartalu iznosila je 1.69 centi ili 13.23 honkonških centi. Upravni odbor kompanije Lenovo najavio je privremene dividende od 6.3 honkonških centi po dividendi.

„Zadovoljni smo što smo tokom kvartala videli rast koji donosi stabilne, trajne finansijske performanse u kompleksnom i dinamičnom globalnom trgovinskom okruženju. Ovaj uspeh smo dostigli zahvaljujući našoj posvećenosti inovacijama, našim korisnicima na 180 tržišta širom sveta, kao i svetu koji osnažuje našu viziju da omogućimo pametniju tehnologiju za sve”, izjavio je Yang Yuanqing, predsednik i izvršni direktor kompanije Lenovo.