Rekordan profit za celu godinu: 46,3 milijardi dolara, porast od 20 odsto

Kompanija Lenovo Group je danas objavila rezultate za poslednji fiskalni kvartal kao i za celu godinu, zaključno sa 31. martom 2015. U kvartalu koji je sezonski slab i sa značajnim uticajem kursa stranih valuta, prihodi su iznosili 11,3 milijardi dolara sa porastom od 21 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Ako se izuzme uticaj koji ima kurs stranih valuta, porast bi iznosio čak 28 odsto. Operativne sposobnosti zaposlenih u kompaniji Lenovo su doprinele da kvartalni neto prihod od 100 miliona dolara premaši očekivanja, čak i nakon 94 miliona američkih dolara pre bezgotovinskih računovodstvenih troškova u vezi sa integracijama i akvizicijama.

lenovo

Investicije u oblasti integracije i akvizicija i stabilan organski rast omogućili su raznovrsnije poslovanje za kompaniju Lenovo, pri čemu su mobilni telefoni, tablet računari, serveri i druge usluge bili zaslužni za čak 37 odsto prihoda u kvartalu u poređenju sa 17 odsto iz prethodne godine. Istovremeno, Lenovo je nastavio da pruža izvanredan kvalitet PC računara ove godine pri čemu je zabeležio rekordnih 60 miliona isporuka i stabilan profit, održavajući lidersko mesto na tržištu u prethodne dve godine.

„Lenovo nastavlja da obezbeđuje jake i stabilne performanse. Nadovezujući se na našu nedavno stečenu poslovnu jedinicu i konstantan organski rast naših glavnih radnih jedinica, formirana su tri sektora zadužena za rast kompanije. Dok su se naše jedinice za mobilne telefone i preduzeća ubrzano razvijale, jedinica za PC računare je zabeležila još bolje rezultate, uz ostvarivanje rekordnog udela na tržištu i povećan profit. Integrisanje kompanija Motorola Mobility i System x odvija se po planu i primetan je značajan rast, ali će svakako biti neophodno da one dodatno budu razvijene kako bi postale ključne poslovne jedinice kao što je slučaj sa PC računarima”, izjavio je Jang Juanking (Yang Yuanqing), predsednik i izvršni direktor kompanije Lenovo. „U skladu sa prilikama i izazovima koje nosi internet era, spremni smo da promenimo naš način poslovanja od kompanije koja proizvodi uglavnom hardverske komponente na kombinaciju hardvera i softvera. Ovo će pokrenuti novi talas razvoja u kompaniji Lenovo u narednim godinama.”

U toku ove fiskalne godine, Lenovo je zabeležio rekordan prihod od 46,3 milijarde dolara, što predstavlja porast od 20 odsto u odnosu na prethodnu godinu. U istom periodu, prihod pre oporezivanja pre bezgotovinskih računovodstvenih troškova u vezi sa integracijama i akvizicijama, od 168 miliona američkih dolara, bio je 1,14 milijardi američkih dolara, što je više od 12 odsto u odnosu na isti period u prethodnoj godini. Slično tome, neto prihod pre bezgotovinskih računovodstvenih troškova u vezi sa integracijama i akvizicijama bio je 997 miliona američkih dolara, što je 22 odsto više nego u prethodnoj godini. Bruto profit za celu fiskalnu godinu iznosio je 6,7 milijardi dolara, što je porast od 32 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Bruto marža je iznosila 14,4 odsto, dok je operativni profit za celu fiskalnu godinu bio 1,1 milijardi dolara, što je porast od 5 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Bruto profit kompanije Lenovo je porastao na 1,8 milijardi dolara, što predstavlja porast od 43 odsto. Bruto marža je bila 15,7 odsto. Operatvni profit je iznosio 127 miliona dolara, i prihod pre oporezivanje je bio 104 miliona dolara tokom poslednjeg kvartala.

Osnovna zarada po akciji u poslednjem kvartalu je iznosila 0,91 američka centa  ili 7,06 hongkoških centi . Odbor direktora kompanije Lenovo je objavio finalnu dividendu od 2,64 američka centa ili 20,5 hongkoških centi po akciji za fiskalnu godinu koja se završila 31. marta 2015. godine.

Pregled poslovnih jedinica ***

U poslovnoj jedinici za PC računare ili PCG, koja obuhvata PC računare i Windows tablet uređaje, kvartalna prodaja kompanije Lenovo je iznosila 7,2 milijarde dolara, sa prihodom pre oporezivanja od 391 miliona američkih dolara, što je 11 odsto više u odnosu na prethodnu godinu. Marža pre oporezivanja je bila 5,5 odsto.. Lenovo je isporučio 13,3 miliona PC računara u ovom kvartalu što predstavlja porast od 2,7 odsto u odnosu na prethodnu godinu, sa ukupnim tržišnim udelom od 19,5 odsto. PCG je ostvario napredak u tržišnom udelu u svim geografskim oblastima, sa izrazito dobrim rezultatima u zapadnoj Evropi, Bliskom istoku i Africi.

U poslovnoj jedinici za mobilne telefone ili MBG, koja obuhvata proizvode iz Motorola investicije, brendirane Lenovo mobilne telefone, Android tablet uređaje i „pametne“ televizore, kvartalna prodaja kompanije Lenovo je iznosila 2,8 milijardi dolara. U kategoriji mobilnih telefona, Lenovo je ostao na trećem mestu na tržištu sa 18,7 miliona u poslednjem kvartalu i rekordnom godišnjom isporukom od 76 miliona za 2014/15, a takođe je povećao bilans na globalnom nivou. Za celu godinu (koja obuhvata dva kvartalna doprinosa Motorole), Kina je isporučila 59 odsto Lenovo pametnih telefona, dok su tržišta van Kine doživela ozbiljan rast od 450 odsto i došla do cifre od 31 miliona isporučenih uređaja. Kada su u pitanju tablet uređaji, Lenovo je išao ispred tržišta i nastavio svoj rast sa 12 miliona isporučenih uređaja, što predstavlja porast od 26 odsto u odnosu na prethodnu godinu i tržišni udeo od 5,1 odsto. Motorola je doprinela ukupnom broju isporučenih uređaja kompanije Lenovo sa 7,8 miliona uređaja, što predstavlja porast od 23,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu je obezbedila prihode u iznosu od 1,8 milijardi u okviru MBG jedinice. U poslovnoj jedinici za preduzeća ili EBG, koja obuhvata servere, skladištenje, softver i usluge koje bivaju prodavane u okviru Lenovo ThinkServer brenda i poslovne jedinice System x, prodaja je iznosila 1,1 milijardu dolara. U svom drugom kvartalu sa jedinicom System x, EBG je ostvario pozitivan prihod pre oporezivanja.. Lenovo je zadržao treće mesto u oblasti x86 servera, dok je ThinkServer brand koji targetira mala i srednja preduzeća zabeležio porast prihoda od 49 odsto u odnosu na prethodnu godinu. EBG je na odličnom putu da postane jedinica vredna 5 milijardi dolara godinu dana pre roka.

Geografski pregled

U Kini, Lenovo je ostvario ukupan prihod od 3,1 milijarde dolara u poslednjem fiskalnom kvartalu, isto kao i prethodne godine, što je predstavljalo 27 odsto prihoda kompanije širom sveta, pri čemu se operativna marža smanjila za 1,1 odsto u odnosu na prethodnu godinu i sada iznosi 4,4 odsto. Tokom poslednjeg kvartala, Lenovo je sačuvao svoju ulogu lidera u PC kategoriji sa tržišnim učešćem od 33,6 odsto. Jaka konkurencija na tržištu mobilnih telefona u Kini je nastavila da vrši pritisak na brendirane Lenovo mobilne telefone, mada je pripremljen plan transformacije koji podrazumeva agresivnu ekspanziju internet modela uključujući i ShenQi model koji će povećati konkurentnost.

U regiji Azije i Pacifika, prihodi kompanije Lenovo su iznosili 1,7 milijardi dolara za poslednji kvartal, ili 15 odsto prihoda kompanije širom sveta, sa operativnom maržom od 4,6 odsto, što predstavlja porast od 1,9 procenata u odnosu na prethodnu godinu, dok je tržišno učešće PC računara iznosilo 15,7 odsto, što predstavlja porast od 0,2 procenata u odnosu na prethodnu godinu. U celom regionu smo beležili značajan porast isporuka od 40 odsto u odnosu na prethodnu godinu, što je rezultat naših investicija u kompaniju Motorola. U poslovnoj jedinici za preduzeća, kompanija koristi ekspertizu kanala i eko-sisteme Lenova kako bi povećala prodaju System x brenda.

Čak i pored uticaja kursa stranih valuta, prihodi kompanije Lenovo u Evropi/Bliskom istoku /Africi (EMEA) doživeli su kontinuiran rast i povećan profit u poslednjem kvartalu, gde je porast od 15 odsto doprineo da prihodi iznose 3 milijarde dolara, pri čemu je marža iznosila 2,7 odsto. Usled jake prodaje PC računara u severnim i južnim regionima, porast isporuka mobilnih telefona od 240 odsto, kao i poboljšanog poslovanja jedinice za preduzeća, prihodi kompanije Lenovo u ovom regionu su imali udeo od 26 odsto u odnosu na celokupne prihode kompanije. Tokom ovog kvartala, Lenovo je zabeležio rekordan tržišni udeo PC računara u ovom regionu sa 20,5 odsto, što je porast od 4,8 procenata. Lenovo je uspostavio ulogu lidera u oblasti PC računara u 17 država ovog regiona.

Na teritoriji Južne i Severne Amerike prihodi za poslednji fiskalni kvartal bili su 3,6 milijardi dolara, što predstavlja porast od 85 odsto u odnosu na prethodnu godinu i udeo od 32 odsto u odnosu na celukpne prihode kompanije, uglavnom zbog uključivanja brendova Motorola i System x u rezultate. U ovom regionu je zabeležen rekordan tržišni udeo PC računara od 11,7 odsto za celu godinu, što je posledica velikog broja pošiljki koje su bile namenjene za teritoriju Severne Amerike. Kompanija Lenovo je bila jako blizu zauzimanja trećeg mesta u SAD u poslednjem fiskalnog kvartalu, sa samo 0,6 procenata zaostatka. Kompanija nastavlja da preduzima mere kako bi premostila izazove sa kojima se suočava u Brazilu, što je uticalo i na celokupan izveštaj iz ovog regiona.