Lenovo Yoga 910

Kompanija Lenovo danas je, na Red Hat Summit-u 2017, najavila novu verziju svoje platforme otvorenog koda, Open Platform @ Lenovo (OP@L), kao i otvaranje naprednog tehnološkog centra za cloud.

Na ovaj način, kompanija želi da nastavi sa razvitkom snažnih integrisanih rešenja koja predstavljaju osnovu za bogati mobilni sadržaj, 5G mreže i IoT opterećenja. Kompanija je takođe pokazala želju da pomogne klijentima u ovom sektoru da razviju data centre nove generacije, koristeći tehnologije otvorenog koda, kako bi zadovoljili sve veću potrebu za fleksibilnim, jednostavnim, pristupačnim i efikasnim arhitekturama.

Fokus na platforme otvorenog koda

Nakon što se, u prethodne dve godine, pridružila nekoliko organizacija i foruma koji podržavaju platforme otvorenog koda, kompanija Lenovo je značajno povećala svoje prisustvo i doprinos u ovim zajednicama. Fokusiranje na otvorene standarde u okviru celokupnog portfolija data centara od krucijalnog je značaja za rešavanje izazova u IoT ekosistemu i eksponencijalan rast internet mreža.

Razvoj novih rešenja za virtualizaciju

Nakon što je prvi put najavljena na prošlogodišnjem Red Hat Summit-u 2016, kompanija je takođe predstavila najnoviju verziju OP@L OCP infrastrukture za virtualizaciju (Network Function Virtualization – NFV), koju pokreće softver kompanije Red Hat. Network Function Virtualization predstavlja novu cloud arhitekturu koja virtualizuje mrežne usluge koje sada izvršava poseban hardver.

Pomoću OP@L infrastrukture, Lenovo planira da unapredi otvorene NFV arhitekture koje mogu biti podešavane i obezbeđene kako bi zadovoljile sve potrebe današnjih servisnih provajdera. Ova nova arihtektura ima za cilj da smanji latentnost i troškove neophodne za pokretanje i rad 5G mrežnih usluga, kao i da unapredi protok za telco/NFV opterećenja.

Integracija NFV rešenja kompanije Red Hat Lenovo OP@L predstavlja najnoviji korak u okviru sve veće strateške saradnje između ove dve kompanije, kako bi razvili stabilna i felksibilna rešenja za klijente čija je osnovna delatnost pružanje usluga, kao i klijente u drugim industrijama.

Otvaranje novog Lenovo tehnološkog centra za cloud

Pored novih rešenja, kompanija Lenovo takođe je nedavno otvorila svoj tehnološki centar za cloud koji se nalazi u mestu Morisvil (Morrisville), u Severnoj Karolini. Ovaj centar je fokusiran na razvoj najsavremenijih rešenja u oblasti hibridnog cloud upravljanja, OpenStack ponuda i softverski definisanih skladišnih rešenja. U novom tehnološkom centru zaposleni su inženjeri i stručnjaci iz svih krajeva sveta, koji se fokusiraju na doprinose otvorenog koda koje dobijaju iz različitih zajednica. Novi centar će omogućiti korisnicima širom sveta da pristupe najnovijim hiperkonvergiranim i konvergiranim rešenjima, kao i da demonstriraju koncepte potvrde.