Lenovolenovo

Nakon otvaranja globalnog HPC (High Performance Computing) centra za inovacije u martu, u Štutgartu, predsednik Lenovo korporacije za region Evrope i Blistog istoka, Erik Kador (Eric Cador), zvanično je otvorio i korporativni brifing centar (EBC)  za region Evrope i Blistog istoka koji predstavlja posvećenost kompanije konstantnoj transformaciji ka načinu poslovanja koji je fokusiran na korisnike.

Ovaj novi brifing centar predstavlja modernu ustanovu za komunikaciju i sprovođenje testova. Opremljen najsavremenijom tehnologijom za prezentovanje, ovaj centar će predstavljati prijatno i interaktivno okruženje gde će klijenti i partneri moći da se povežu sa ključnim industrijskim partnerima, stručnjacima, kreatorima brojnih proizvoda, kao i direktorima iz kompanije Lenovo.

lenovo

Brifing centar je kreiran sa ciljem da predstavi jedinstvene mogućnosti kompanije Lenovo i da je predstavi kao pouzdanog poslovnog partnera koji podstiče inovacije i pruža podršku kompanijama širom regiona.

Najveći poslovni i tehnološki stručnjaci na jednom mestu

Brifing centar za EMEA region, napravljen u saradnji sa vodećim industrijskim partnerima, koristi znanje i tehničke mogućnosti kompanija kao što su Intel, Emerson Network Power, QLogic, Red Hat i Samsung Semiconductor, pored brojnih drugih eko-sistema i tehnoloških partnera koji dobrinose samom konceptu kompanijskog brifing centra (EBC), kako bi dodatno proširio mogućnosti i pružio korisnicima holistička rešenja koja odgovaraju njihovim individualnim poslovnim potrebama.

 

Ovaj novi savremeni centar nudi širok izbor koji odgovara brojnim korisničkim potrebama u različitim segmentima i industrijama.

  • „Jedan na jedan“ komunikacija sa korisnicima sa individualno kreiranim agendama
  • Video konferencije sa drugim predstavništvima kompanije Lenovo i drugih tehnoloških partnera
  • Događaji za veći broj korisnika koji se odnose na posebne Lenovo sisteme i softverske ponude
  • Testiranje proizvoda i višednevno upoređivanje tehničkih rezultata za određena rešenja kao što su superračunari (HPC), hyper-scale i SAP rešenja
  • Radionice sa (hiper) konvergentnom infrastrukturom sa partnerima iz oblsti eko-sistema
  • Implementacija dokaza o tehnologiji (Proof of Technology) i dokaza o konceptu (Proof of Concept) u okviru centra
  • Demonstracija i prikazivanje svih Lenovo proizvoda

 

Pored toga, centar će imati bogat portfolio strateških seminara i tehnoloških događaja koji su kreirani prema maloprodajnim licima i distributerima.

U korporativnom brifing centru za EMEA region se, pored data centra, nalazi i LENOX, superkompjuter kompanije Lenovo koji se nalazi na listi TOP500®, kao i SAP laboratoriju za istraživanje i razvoj. Ovi resursi podstiču inovaciju i obezbeđuju najbolja i dokazana rešenja koja se odnose na jedinstvene zahteve korporativnih klijenata.

Izjava Erika Kadora, predsednika za EMEA region i višeg podpredsednika Lenovo grupacije

  „Ovaj novi Kompanijski brifing centar od ključnog je značaja za naš budući uspeh i napredak u okviru korporativnog tržišta zato što mi želimo da inspirišemo naše korisnike i partnere da zejedno sa nama učestvuju na velikim korporativnim projektima i da na osnovu toga zauzmemo prvo mesto na otvorenom tržištu. Naš fokus nije da budemo na vodećem mestu samo kada su u pitanju inovativni proizvodi već da držimo to mesto i u oblasti komunikacije sa korisnicima na projektima koji imaju potencijal da promene način na koji oni sprovode svoje poslovne aktivnosti.”

 Saradnja sa centrom CERFACS

Pored saradnje sa ključnim industrijskim partnerima kao što su Intel® i Mellanox Technologies, kompanija Lenovo i njen HPC centar za inovacije u Štutgartu nastavljaju da povećavaju broj partnerstava i inicijativa kojima povećavaju svoje mogućnosti i obezbeđuju komercijalnu primenu obrađivanja podataka velikom brzinom većem broju klijenata. 

CERFACS je istraživačka organizacija koja razvija napredne metode za numeričku simulaciju i algoritamska rešenja za kompleksne naučne i tehnološke probleme koji su od značaja za istraživanje. Ovakva priroda posla zahteva pristup najmoćnijim računarima koji su dostupni na tržištu. CERFACS je bio u potrazi za novim superračunarom za obradu podataka koji će zadovoljiti njegove potrebe za numeričkom simulacijom u različitim oblastima aktivnosti. Saradnja kompanije Lenovo sa centrom CERFACS je fokusirana na podešavanje glavnog koda centra CERFACS, AVBP, koji simulira protok i sagorevanje u turbinama. Na osnovu saradnje kompanija Lenovo i Intel (Code Modernization Program), AVBP će se prebaciti na najnoviju Intel® Xeon® tehnologiju, a kasnije na Intel® Xeon® Phi™ proizvode.

 

„Centar CERFACS se raduje efikasnoj saradnji sa HPC centrom za inovacije kompanije Lenovo s obzirom na to da ćemo zajedničkim snagama ažurirati naš kod za simulaciju i iskoristiti sve prednosti najnovije generacije Intel® Xeon® procesora. Pored toga, mi se radujem što ćemo sarađivati sa stručnjacima iz kompanije Lenovo kako bismo adaptirali i optimizovali kod tako da se može koristiti na Intel® Xeon® Phi™ arhitekturi”, izjavio je gospodin Monije (Monnier), glavni direktor za IT tehnologije u centru CERFACS.

Transtec i Lenovo smanjuju opterećenje Tehnološkog univerziteta u Karlsrueu

Lenovo je uspostavio saradnju sa kompanijom Transtec u Nemačkoj, specijalistom za korišćenje superračunara za obradu podataka u Evropi, kako bi Tehnološkom Univerzitetu u Karlsrueu (KIT) obezbedio novo rešenje za brzu obradu podataka koje se sastoji od više od 1100 računarskih čvorova. Procenjeno na 6,9 miliona evra, ovo partnerstvo predstavlja najveći ugovor u 35-godišnjoj istoriji Transtec kompanije.

Rezultat ovog partnerstva jeste drastično smanjenje ukupnih troškova održavanja Tehnološkog univerziteta (KIT). Lenovo NeXtScale™ sistem će biti opremljen infrastrukturom sa direktnim vodenim hlađenjem kako bi omogućio efikasno hlađenje svih komponenti, među kojima su procesori, glavna memorija ili I/O kartice, pri čemu ovakav sistem pruža i do 40 odsto bolju efikasnost od sistema sa vazdušnim hlađenjem. Još jedna prednost je što se taj gubitak toplote može iskoristiti u druge svrhe kao što je grejanje kancelarija.

„Veoma smo srećni zato što smo primili zahtev da kreiramo i montiramo ovaj veliki superračunar, koji predstavlja kombinaciju inovativnog koncepta i tehničke snage, u jednoj od najistaknutijih istraživačkih institucija u Evropi”, izjavio je doktor Oliver Tenert (Oliver Tennert), direktor sektora za superračunare u kompaniji Transtec.