Kompanija LG Electronics (LG) objavila je finansijske rezultate za treći kvartal 2016. godine prema kojima je ostvarena prodaja u vrednosti od 13,2 biliona  južnokorejskih vona (11,8 milijardi američkih dolara), dok operativni prihodi iznose 283,2 milijarde južnokorejskih vona (252,7 miliona američkih dolara) zahvaljujući snažnom performansu kompanija Home Appliance&Air Solution i povećanom profitabilnošću kompanije Home Entertainment.

 

Kada je reč o pojedinačnim poslovnim jedinicama kompanije LG Electronics, rezultati izgledaju ovako:

 

  • Kompanija LG Home Appliance & Air Solution – prihodi ove kompanije u trećem kvartalu povećani su za 3 procenta u odnosu na isti period prošle godine, sa najsnažnijim učinkom na tržištima Evrope i Azije. Operativni prihodi u iznosu od 342,8 milijardi južnokorejskih vona (305,9 miliona američkih dolara) rezultirali su u čvrstoj operativnoj marži od 8 procenata, što je za 40 odsto bolje u odnosu na isti period prošle godine. Snažan performans rešenja za klimatizaciju i premium uređaja doprineo je rentabilnosti, uprkos nepovoljnim fluktuacijama valuta na Bliskom istoku, kao i u zemljama Afrike i Južne Amerike.
  • Kompanija LG Mobile Communications je u trećem kvartalu ostvarila prihode od 2,5 biliona južnokorejskih vona (2,3 milijarde američkih dolara), što je za 23 procenta niže u odnosu na isti period 2015. godine. Smanjena prodaja premium uređaja i troškovi oko aktivnosti preduzetih zarad poboljšanja poslovne strukture doveli su u ovom kvartalu do operativnog gubitka u iznosu od 436,4 milijarde južnokorejskih vona (389,4 miliona američkih dolara).
  • Kompanija LG Home Entertainment zabeležila je najveći operativni prihod i maržu u svojoj istoriji sa 381,5 milijardi južnokorejskih vona (340,4 miliona američkih dolara) i 9,2 procenta, respektivno, s obzirom na to da je prodaja premium LG OLED i Ultra HD televizora i dalje visok ana ključnim svetskim tržištima. Usled pada cena, izazvanog intenzivnom konkurencijom, prodaja je opala za 3,4 procenta u poređenju sa trećim kvartalom 2015. godine, te prihodi iznose 4,1 bilion južnokorejskih vona (3,7 milijardi američkih dolara), što je gotovo nepromenjeno u odnosu na prethodni kvartal. Sa predstojećom sezonom odmora očekuje se da potražnja za televizorima poraste, iako će rentabilnost verovatno biti pogođena visokim materijalnim troškovima i povećanim ulaganjima u marketing.

 

  • Kompanija LG Vehicle Components u trećem kvartalu beleži snažan porast prodaje u iznosu od 674,9 milijardi južnokorejskih vona (602,2 miliona američkih dolara), što predstavlja porast u iznosu od 41 procenat u odnosu na isti period prošle godine i 6 procenata u poređenju sa prošlim kvartalom. Sve je više i više projekata električnih vozila, koji se sprovode u saradnji sa kompanijom GM Bolt, te se očekuje kontinuirani rast kompanije LG Vehicle Components.