Smart telefoni kompanije LG Electronics (LG), G5 i V10, sertifikovani su od strane Nacionalnog partnerstva za bezbednost podataka Sjedinjenih Američkih Država (NIAP) jer zadovoljavaju međunarodne sigurnosne standarde u korporativnom okruženju. Ovim se potvrđuje da dva modela LG smart telefona pružaju izuzetno visok sigurnosti pri korišćenju, naročito kada je reč o poslovnim korisnicima.

Vodeći smart telefoni kompanije LG, opremljeni su GATE tehnologijom zarad veće bezbednosti platforme, mreže i aplikacija koja pruža siguran i pouzdan pristup poslovnim podacima. Tehnologija zaštićenog korporativnog pristupa (GATE), je bezbednosna platforma namenjena preduzećima koju je 2013. godine razvila kompanija LG kako bi pružila različita bezbednosna rešenja, kao što su recimo sistem protiv hakovanja i sisteme upravljanja poslovnim mobilnim telefonima. Složene sigurnosne komponente koje poseduje ova platforma pomažu da se održi integritet softverskih komponenti, jača zaštita sistema i čuvaju korporativni podaci bez ugrožavanja performansi. Šta više, modeli G5 i V10 takođe poseduju aplikaciju Android for Work kompanije Google, koja koristi LG GATE mrežne mogućnosti.

NIAP rukovodi globalno priznatim programom Common Criteria Evaluation and Validation Scheme (CCEVS) za procenu sigurnosne usklađenosti sa opštim kriterijumima međunarodnih standarda. NIAP sertifikat je priznat od strane vlada 25 zemalja članica Common Criteria programa, među kojima su Kanada, Francuska, Nemačka, Indija, Japan, Južna Koreja i Velika Britanija.

„S obzirom da sigurnost u poslovanju postaje sve značajnija, smatramo da je čvrsta bezbednosna platforma veoma bitna za mobilne uređaje na radnom mestu. Ovaj sertifikat je potvrda da su LG telefoni među najsigurnijim mobilnim uređajima koji su danas dostupni“, izjavio je Chris Yie, potpredsednik i šef marketing komunikacija kompanije LG Mobile Communications.