MapSoft je sa gradom Vranje potpisao ugovor o realizaciji projekta prikupljanja prostornih podataka što podrazumeva izradu digitalnog ortofotoa i oblaka tačaka za površinu od 860 km2, kao i razvoj softverskih aplikacija koje će biti korišćene od strane zaposlenih u gradskoj upravi i zaposlenih u gradskim javnim preduzećima.

Softverske aplikacije koje će MapSoft razviti odnose se na:

  • rad sa digitalnim ortofotom i oblakom tačaka;
  • aplikaciju za mobilne uređaje koja će omogućiti pristup podacima gradksog GIS-a;
  • pristup podacima G-parking aplikacije koja se u Vranju koristi za evidenciju parkiranja na javnim parking površinama i
  • evidenciju solarnih panela i analizu solarnog potencijala.

Poslednje navedena aplikacija predstavlja novinu na našem tržištu. Prateći savremene evropske i svetske trendove u domenu primene solarne energije, MapSoft će oformiti katastar solarnih panela grada Vranja,  kao i katastar solarnog potencijala. Solarni katastri predstavljaju baze podataka postojećih solarnih panela, dok će katastar solarnog potencijala prikazivati energetski potencijal krovova u Vranju. Oba katastra biće predstavljena i vizualizovana putem web portala. Svaki krov ili druga građevinska konstrukcija ima sopstveni solarni kapacitet, zavisno od položaja sunca, godišnjeg doba i prirode njegove površine. Poznavanje solarnog kapaciteta objekata omogućiće donošenje zaključaka o pogodnosti pojedinih zgrada za instalaciju i upotrebu fotonaponskih i solarno-termičkih sistema, izbor optimalnog modula za svaki krov, kao i preliminarno računanje proizvodnje energije i ušteda.