MareNostrum 3

Novi superračunar će imati kapacitet od 13,7 Petaflopova i moći će da izvrši oko 13,677 milijardi operacija u sekundi

MareNostrum4, novi superračunar u okviru Centra za superračunare u Barselon (BSC) biće 12,4 puta moćniji od trenutnog superračunara, MareNostrum 3. Centar je odobrio kupovinu novog superračunara koji će imati kapacitet od 13,7 Petaflopova i biće smešten u Torre Girona kapeli, kao i njegovi prethodnici, Mare Nostrum 1, 2 i 3.

Računar će obezbediti kompanija IBM, koja će u ovu mašinu integrisati sopstvene tehnologije, kao i tehnologije kompanija Lenovo, Intel i Fujitsu. Ugovor je dobijen putem javnog tendera u kojem su učestvovale jos dve kompanije. Vrednost ugovora je oko 30 miliona evra.

Opšta namena i nove tehnologije

Ovom kupovinom, Centar za superračunare u Barseloni ispunio je dva cilja: dobio je mašinu za opštu namenu koja je sposobna za izvršavanje svih tipova naučnih i inženjerskih zadataka, i obezbedio je sebi klastere napravljene pomoću najnovijih tehnologija. Ovi klasteri će služiti za potrebe korisnika, a zauzvrat će omogućiti centru da testira i analizira performanse novih dostignuća o oblasti superračunara.

 

Veća energetska efikasnost

U cilju veće energetske efikasnosti, nova mašina će imati dva odvojena dela. Element za opštu namenu, koji je obezbedila kompanija Lenovo imaće 48 rack-ova sa više od 3,400 čvorova sa novom generacijom Inter Xeon procesora i centralnom memorijom od 390 terabajta. Njegova maksimalna snaga biće preko 11 miliona petaflopova, što znači da će moći da izvrši više od 11.000 milijardi operacija u sekundi, što je 10 puta više nego na MareNostrum3 mašini, koja je instalirana u periodu između 2012. i 2013. godine. Bez obzira na povećan kapacitet, nova mašina trošiće samo 30 odsto više snage, dostižući 1,3 megavata godišnje.

Nove i napredne tehnologije

Drugi element MareNostrum 4 mašine biće formiran od klastera tri različite tehnologije koji će biti dodati i ažurirani kada postanu dostupni. Ovo su tehnologije koje se trenutno razvijaju u Americi i Japanu kako bi ubrzale dolazak nove generacije superračunara.

Jedan od ovih klastera sastojaće se od IBM POWER9 procesora i NVIDIA GPU, koji predstavljaju iste komponente koje će IBM i NVIDIA koristiti za Samit i Sierra superračunare koje je naručio Državni sekretarijat SAD-a za Oak Ridge i Lawrence Livermore nacionalne laboratorije. Njegova računarska snaga je preko 1,5 Petaflopa.

Drugi klaster biće napravljen od Intel Knights Landing (KNL) i Intel Knights Hill (KNH) procesora koje će obezbediti kompanije Fujitsu i Lenovo. To su isti procesori koji će biti u Theta i Aurora superračunarima koje je kupio Državni sekretarijat SAD-a za energiju za Argonne nacionalnu laboratoriju. Njegova računarska snaga će biti 0,5 Petaflopa.

Cilj progresivne inkorporacije ovih novih tehnologija u MareNostrum4 računar jeste da omogući Centru za superračunare u Barseloni da radi na nekim od najsavremenijih izuma u narednim godinama.