Ljudi otključavaju svoje telefone i kupuju i plaćaju dodirom prsta. Njih ne može da zaustavi zaboravljanje lozinke jer su njih zamenile jednostavnije i sigurnije opcije – mobilna biometrijska tehnologija.

Bilo da koriste otisak prsta, skeniranje zenice ili selfi kako bi potvrdile identitet korisnika, banke koriste biometrijsku tehnologiju kako bi obezbedile veći stepen praktičnosti i sigurnosti korisnicima.

Međutim, biometrijska plaćanja su tek u povoju, a novi izveštaj kompanije Mastercard i Odseka za kompjuterske nauke Univerziteta u Oksfordu ukazuje na jednu veliku prepreku – naime, samo 36% menadžera u bankarskoj industriji smatra da poseduju odgovarajući nivo znanja kako bi se ova tehnologija implementirala.

mastercard

Kako bi se ovaj izazov prevazišao, istraživanje „Mobilna biometrija u finansijskim uslugama – okvir od pet faktora“ bavi se ovom tehnologijom koja se brzo razvija i bankarskoj zajednici daje smernice kako bi zaposleni u ovoj oblasti što bolje razumeli i uspešno primenili mobilnu biometriju. Jednostavno rečeno, oni moraju da se fokusiraju na učinak, korišćenje, interoperabilnost, sigurnost i privatnost.

„Korisnici lakše opažaju neke od ovih faktora u odnosu na druge, ali je važno da se uzmu u obzir svi njihovi ciljevi prilikom osmišljavanja rešenja. Saradnja sa kompanijom Mastercard omogućava bankama da reše realne pretnje kroz najbolje tehničke i naučne ideje. Korisnicima su potrebna konzistencija, kvalitet i garantovana sigurnost kako bi ova tehnologija mogla da zaživi u praksi,“ izjavio je profesor Ivan Martinović sa Odseka za kompjuterske nauke Univerziteta u Oksfordu.

Adžej Bala, predsednik Globalnog sektora za upravljanje rizikom i sigurnost u kompaniji Mastercard,  prokomentarisao je rezultate istraživanja u blogu koji je danas objavljen: „Efikasna mobilna biometrija uklapa se u šire finansijsko iskustvo orijentisano ka potrošačima, pružajući ljudima mogućnost da odmah pristupe svojim finansijskim informacijama ili da obave plaćanje. Biometrijska tehnologija pospešuje trend izgradnje budućnosti bez lozinki u kojoj se digitalni identitet potvrđuje time ko smo mi, a ne onim šta pamtimo.“

Imajući u vidu da se očekuje da će vrednost prodaje pametnih telefona širom sveta dostići cifru od 400 milijardi dolara sledeće godine, jasno je da će ljudi imati sve veći pristup alatima koji zapravo omogućavaju mobilnu biometriju.

Banke vide ovakav razvoj kao poslovnu priliku, a inicijative kao što je saradnja između kompanije Mastercard i Univerziteta u Oksfordu i pionirska rešenja kao što je Mastercard Identitety Check Mobile,  usmeravaju proces širenja i odgovornog usvajanja mobilnih biometrijskih rešenja u sektoru finansijskih usluga.

Bala je dodao: „Smernice koje smo razvili sa Univerzitetom u Oksfordu su od ključnog značaja za bržu implementaciju mobilnih biometrijskih tehnologija kako u potrošačkom, tako i u industrijskom sektoru, ali pre svega je važno uspostaviti saradnju.

Nju možemo postići samo ako industrija, akademska zajednica, vlade i pružaoci tehnologija razumeju i doprinose razvoju Okvira od pet faktora za mobilne biometrijske tehnologije.“

Sažetak ovog istraživanja sadrži presek ključnih pitanja koje kompanije u finansijskoj industriji treba da reše kako bi uspešno poslovale u okviru biometrijskih tehnologija i osigurale donošenje pravih odluka.

Rezultati istraživanja su dostupni na ovom linku. Pored toga, 11. jula 2017. godine održaće se i vebinar na temu ovog istraživanja – možete se registrovati na ovom linku.