sajber napada

Sutra se obeležava Međunarodni dan programera, dan koji će, prema podacima istraživanja State of European Tech, proslaviti više od 6,1 milion ljudi u Evropi. Prema ovom izveštaju, upravo je toliko programera radilo u evropskim državama tokom 2019. godine.

Kako ističe Filip Gort iz digitalne agencije Namics – A Merkle Company, tačni podaci o broju programera na srpskom IT tržištu ne postoje, ali da je, prema poslednjoj analizi State of European Tech, Srbija rangirana u grupi država koje imaju do 85.000 programera.

„Prilikom interpretacije ovog istraživanja treba uzeti u obzir da nije istaknuto koja je metodologija korišćena zbog čega bi, za preciznije podatke o broju programera, trebalo pogledati i druge analize. Na primer, Statistički godišnjak Republičkog zavoda za statistiku pokazuje da je u Srbiji oko 64.000 ljudi zaposleno u sektoru informisanja i komunikacija, ali treba imati na umu da tu ne govorimo samo o programerima”, napominje Gort.

Analiza State of European Tech ističe da je broj programera u državama Evrope porastao za oko 400.000 tokom samo jedne godine, a tome u prilog ide i podatak Eurostata da se evropska IT industrija razvija 5 puta brže neko ostatak ekonomije u Evropi.

„Programiranje postaje sve zastupljenija veština i velika je verovatnoća da će, sa razvojem tehnologije i širenjem njene upotrebe, rasti i potrebe za softverskim inženjerima. Verovatnoća je da će u budućnosti svaki čovek znati makar osnove programiranja. Zbog toga ne treba da nas čude podaci o velikom broju programera”, objašnjava Filip Gort iz beogradske kancelarije Namics.

Osim po nivou znanja, veštinama i ekspertizi programera, srpska IT industrija izdvaja se i po broju žena softverskih inženjera. Prema proceni Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija procenat žena u srpskom IT sektoru je između 15 i 20 odsto.

„Analiza organizacije Evropljanke u tehnologiji pokazala je da Južna i Istočna Evropa prednjače kad je u pitanju broj zaposlenih žena inženjera, a rezultati različitih istraživanja pokazuju da je takva situacija i u Srbiji. Konkretno, Namics to može potvrditi na primeru beogradske kancelarije u kojoj radi oko 50 odsto žena programera”, ističe Filip Gort.

Međunarodni dan programera ustanovljen je 2009. u Rusiji gde je i zvanično priznat kao praznik. Od tada se obeležava svakog 256. dana u godini zato što broj 256 označava količinu različitih vrednosti koje se mogu predstaviti 8-bitnim bajtom (najmanjom jedinicom za predstavljanje podataka na računaru). Međunarodni dan programera obeležava se 12. septembra u prestupnoj, a 13. septembra u prostoj godini.