Microsoft razvojni Centar Srbija i Istraživačka stanica Petnica pozivaju sve zainteresovane studente da se prijave za učešće na  međunarodnom letnjem seminaru „Machine Learning and Pattern recognition“, koji će se u periodu od 25.07.2015. do 02.08.2015. organizovati u Petnici.

Tokom trajanja seminara predavači iz Microsoft razvojnog centra Srbija i stručni saradnici Istraživačke stanice Petnica podeliće svoja dugogodišnja iskustva i znanja o radu na Machine Learning-u. Program će obuhvatiti teme vezane za: Machine Learning Basics, Random Decision Forests, Math behind Support Vector Machine, On-line recognition of mathematical characters, Convolutional Neural Networks in Computer Vision, Natural Language Processing and Entity / Relation Extraction, Automatic language detection in textual content.

Machine Learning and Pattern recognition
Machine Learning and Pattern recognition

Celodnevna predavanja podrazumevaće teorijski i praktičan rad, tokom kojeg će učesnici, zajedno sa stručnjacima iz ovih oblasti raditi na projektnim zadacima sa ciljem usavršavanja znanja iz navedenih oblasti.

Na seminar se mogu prijaviti svi zainteresovani studenti tehničkih fakulteta, posebno oni na završnim godinama osnovnih studija i na post-diplomskim studijama, slanjem svog CV-a i motivacionog pisma, na psiml@petnica.rs

Rok za slanje CV-a i motivacionog pisma je 08. maj 2015.

Na osnovu poslatih CV-a i motivacionih pisama, studenti će biti obavešteni i pozivani u sledeću fazu selekcije. Nakon selekcije, na seminar će biti pozvano 18 učesnika.

Seminar će se održati na engleskom jeziku.

Microsoft razvojni centar Srbija (eng. Microsoft Development Center Serbia) osnovan je 2005. godine sa ciljem razvoja algoritama za prepoznavanje rukopisa. Danas okuplja više timova koji se bave machine learning-om u pretrazi i klasifikaciji internet sadržaja, optičkom prepoznavanju karaktera, prepoznavanju i klasifikaciji slika, praćenju i predikciji podataka. Pored toga, Centar okuplja i druge timove koji se bave razvojem proizvoda kao što su SQL Server, Azure, Office, Bing i Windows.

Istraživačka Stanica Petnica osnovana je 1982. godine sa ciljem da srednjoškolcima približi naučno istraživački rad. Danas se sa istim ciljem na godišnjem nivou organizuju programi iz 15 različitih oblasti, kroz oko 80 godišnjih programa. Pored toga, od 2012. godine organizuju se i različiti programi za studente na regionalnom nivou u saradnji sa različitim  univerzitetima i institutima.