BEST Beograd

BEST Beograd organizuje 14. Međunarodni stručni akademski seminar pod nazivom: ‘’Think LEAN’’ koji će se održati od 13. do 23. jula 2017. godine i baviti temom proučavanja i implementacije LEAN menadžmenta.

Tokom ovog seminara učesnici će imati prilike da teorijski i praktično upoznaju čitavu filozofiju i principe koji stoje iza ove metode i time savladati principe koji će im omogućiti da bilo kakav sistem transformišu u LEAN sistem.

Imaće priliku i da se suoče sa praktičnim problemima kroz radionice i studije slučaja i, radeći na njihovom rešavanju, savladaju praktične tehnike, metode i alate za primenu u kontinualnom poboljšanju procesa.

Kao deo seminara, planirane su i posete kompanijama pri čemu bi učesnici bili u mogućnosti da na licu mesta analiziraju potencijalne mogućnosti za kontinualno unapređenje procesa tehnikama LEAN menadžmenta.

Nakon pohađanja seminara, učesnici će biti u stanju da razumeju i objasne osnovne koncepte, strategije i principe LEAN menadžmenta, kao i osnovne LEAN tehnike, metode i alate, kako sa teorijskog, tako i praktičnog aspekta.

Dodatno, učesnici će biti u stanju da iskoriste  stečeno znanje u identifikaciji prilika za kontinualno poboljšanje procesa (u okviru proizvodnih i uslužnih privrednih delatnosti) implementacijom filozofije i prakse LEAN menadžmenta.

Kroz ovaj projekat BEST Beograd daje priliku stranim studentima da razmenjujući iskustva i znanja steknu uvid u metode rada na drugim fakultetima, uz ispunjavanje postavljenih ciljeva seminara:

  • pružanja temeljnog znanja kroz predavanja renomiranih profesora Univerziteta u Beogradu i stručnjaka iz oblasti LEAN menadžmenta;
  • implementacije znanja kroz praktičan rad u okviru studija slučaja, radionica i poseta kompanijama;
  • uspešnog polaganja završnog testa sastavljenog od strane profesora i stručnjaka iz kompanija;
  • stvaranja novih kontakata i poznanstava kroz timski rad na projektu;
  • upoznavanja sa kulturom, običajima i načinom života u Beogradu i Srbiji.