microsoft

Microsoft je u utorak najavio globalnu inicijativu za pružanje digitalnih veština za 25 miliona ljudi širom sveta, do kraja godine. Ova najava dolazi kao odgovor na svetsku ekonomsku krizu prouzrokovanu COVID-19 pandemijom. Širok pristup digitalnim znanjima i veštinama predstavlja važan korak u ubrzavanju ekonomskog oporavka, posebno za ljude koji su najteže pogođeni gubitkom posla. Ova inicijativa, detaljno objašnjena na zvaničnom Microsoft blogu, će bez odlaganja preduzeti korake u cilju pružanja pomoći onima koji žele prekvalifikaciju za poslove koji su traženi. Inicijativa će na jednom mestu okupiti celu kompaniju, kombinujući postojeće i nove resurse LinkedIn-a, GitHub-a i Microsofta.

To podrazumeva sledeće: o Upotreba podataka u cilju razumevanja najtraženijih veština i radnih mesta. o Pružanje pristupa besplatnim resursima za učenje kako bi se ljudima pomoglo da razviju veštine neophodne za tražena zanimanja. o Pristup sertifikatima po niskim cenama, kao i pristup besplatnim alatima za traženje posla koji će ljudima, nakon sticanja veština, pomoći da se zaposle. Ovo je sveobuhvatna inicijativa koja će se bazirati na podacima i digitalnim tehnologijama. Počinje sa podacima o radnim mestima i veštinama iz LinkedIn Economic Graph alata, potom omogućava besplatan pristup sadržaju LinkedIn Learning-a, Microsoft Learn-a i GitHub Learning Lab-a, i na kraju povezuje sve to sa Microsoft sertifikatima i LinkedIn alatima za traženje posla. Svim dostupnim resursima može se pristupiti na centralnoj lokaciji: opportunity.linkedin.com.

Ovi resursi će, za sada, biti dostupni onlajn na četiri jezika: engleskom, francuskom, nemačkom i španskom. Microsoft će podupreti ove napore sa 20 miliona dolara u gotovinskim bespovratnim kreditima, koji su namenjeni neprofitnim organizacijama širom sveta, za programe pomoći ljudima kojima je podrška najpotrebnija.

Četvrtina ove sume, odnosno 5 miliona dolara, biće namenjena u gotovinskim bespovratnim kreditima za neprofitne organizacije koje predvode i služe manjinske zajednice u SAD. Kompanija se takođe obavezuje na pružanje snažnijih podataka i analitike – uključujući podatke sa LinkedIn Economic Graph alata – vladama širom sveta, kako bi mogle bolje da procene lokalne ekonomske potrebe. Microsoft će iskoristiti svoj glas u zalaganju za inovacije u oblasti javnih politika, a koje bi bile usmerene na unapređenje veština neophodnih u izmenjenoj ekonomiji. Microsoft je takođe najavio da radi na novoj aplikaciji za učenje u okviru Microsoft Teams platforme.

Aplikacija je dizajnirana da poslodavcima pomogne u razvijanju ili unapređivanju veština trenutnih i novozaposlenih radnika, kada ljudi počnu da se vraćaju na posao i ekonomija ponudi nova radna mesta. „COVID-19 stvorio je i krizu javnog zdravlja i ekonomsku krizu, a kako se bude odvijao globalni oporavak, moramo se osigurati da u njemu niko ne zaostane“, izjavio je generalni direktor Microsofta, Satya Nadella.

„Danas objedinjujemo resurse Microsofta, uključujući LinkedIn i GitHub, da bismo redefinisali načine na koje ljudi uče i primenjuju nove veštine – i da bismo pomogli da se 25 miliona ljudi širom sveta, suočenih sa nezaposlenošću zbog COVID-19 pandemije, pripremi za poslove budućnosti.“ „Najveći teret trenutne krize snose oni koji to sebi najmanje mogu priuštiti “, rekao je predsednik Microsofta Brad Smith.

„Stope nezaposlenosti povišene su za manjine i žene, kao i za mlađe radnike, osobe sa invaliditetom i pojedince sa manje formalnim obrazovanjem. Naš cilj je kombinujemo ono što je najbolje u tehnologiji sa jačim partnerstvima sa vladama i neprofitnim organizacijama, kako bismo pomogli ljudima da razviju veštine potrebne za dobijanje novog posla“. „Kreiranje mogućnosti za svakog člana globalne radne snage motiv je iza svega što radimo u LinkedIn- u“, rekao je generalni direktor LinkedIn-a Ryan Roslansky.

„Kao deo Microsoft ekosistema, imamo jedinstvenu sposobnost da pomognemo ljudima širom sveta koji traže posao – posebno onima koji su bili zapostavljeni tokom COVID-19 krize – da steknu veštine i nađu posao koji zaslužuju. Ponosni smo što pružamo prave podatke o tome kakvi će poslovi i veštine biti potrebni u budućnosti, a kako bi se stvorili adekvatni putevi učenja za 25 miliona ljudi koji traže priliku za zaposlenje. Sve informacije stavljamo na raspolaganje na opportunity.linkedin.com" Više informacija dostupno je na Microsoft mikrosajtu news.microsoft.com/skills