microsoft filantropija

Generalni direktor Microsoft korporacije, Satya Nadella, saopštio je na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu da će Microsoft tokom naredne tri godine donirati cloud tehnologije u vrednosti od milijardu dolara, za preko 70.000 neprofitnih organizacija i univerzitetskih istraživanja širom sveta.

U pitanju je nova inicijativa, iz tri dela, sa ciljem da se osigura da Microsoft cloud tehnološki resursi služe za javno dobro. Kao deo ove inicijative Microsoft Philanthropies , nedavno formirana organizacija u okviru kompanije, doniraće Microsoft cloud usluge u vrednosti od milijardu dolara, sa ciljem da pomognu rad neprofitnih organizacija i univerzitetskih istraživanja širom sveta.

Ova inicijativa će se postarati da cloud tehnologije služe javnoj dobrobiti u najširem mogućem smislu – kroz dodatno obezbeđivanje tehnoloških sredstava neprofitnim organizacijama, povećanjem pristupa savremenim tehnologijama univerzitetskim istraživačima, kao i kroz pomoć da se reše izazovi tzv. last-mile pristupa internetu širom sveta.

„Microsoft želi da osnaži organizacije širom sveta sa misijom za javno dobro, uz pomoć donacije cloud tehnologije, najtransformativnijeg tehnološkog rešenja naše generacije“, izjavio je generalni direktor Microsoft-a, Satya Nadella, na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. „Sada će preko 70.000 organizacija imati pristup tehnologiji koja će im pomoći da reše neke od najvećih problema sa kojima se naše društvo suočava, i na taj način moći istovremeno da poboljšaju uslove života i pokrenu novi razvoj“, dodao je g. Nadella.

Cloud računarstvo postalo je ključno sredstvo u rasvetljavanju tajni koje kriju podaci, na način koji dovodi kako do novih uvida tako i do otkrića ne samo u nauci i tehnologiji, već i za čitav niz ekonomskih i društvenih izazova, kao i do pružanja boljih usluga. Cloud tehnologije poboljšavaju komunikacije i rešavanje problema, pomažući organizacijama da rade efikasnije i budu produktivnije.

Nedavno usvojena agenda od 17 održivih ciljeva razvoja do 2030. godine, podrazumeva iskorenjivanje siromaštva i gladi, kao i obezbeđivanje  pristupačne, pouzdane i održive energije za sve ljude na planeti. Ovaj ambiciozan plan može biti postignut samo uz pomoć značajnih izuma i tehnoloških inovacija. Razmere i kompjuterska snaga koju omogućava cloud biće od suštinskog značaja za otključavanje rešenja za ovu listu globalnih, naizgled nerešivih, problema.

„Posvećeni smo pružanju pomoći neprofitnim grupama i univerzitetima u korišćenju cloud tehnologija kako bi skrenuli pažnju na osnovne izazove sa kojima se čovečanstvo susreće. Jedan od planova za novo-osnovani Microsoft Philanthropies je da formira partnerstva sa neprofitnim sektorom, kako bi se osiguralo da računarstvo u cloud-u dođe do što većeg broja ljudi i pomogne ostvarivanju najšireg dijapazona društvenih potreba“, izjavio je predsednik Microsoft-a, Brad Smith.

microsoft

Nova inicijativa Microsoft-a podrazumevaće neke od sledećih donatorskih programa i projekata:

  • Široka podrška neprofitnom sektoru kroz program donacija koji će Microsoft cloud usluge učiniti dostupnim kroz Microsoft Azure, Power BI, CRM Online i Enterprise Mobility Suite. Ovaj program će biti nadogradnja na već uspešan program pristupa Office-u 365, i svoje trogodišnje aktivnosti započinje ovog proleća.
  • Proširenje pristupa cloud resursima za istraživanja na univerzitetima, kroz Microsoft Azure for Research program koji će biti uvećan za 50 odsto, i koji pruža besplatno skladištenje podataka na Azure-u, kao i kompjuterske resurse koji će ubrzati istraživanja najsavremenijih izazova. Do sada je ovaj program pružao besplatne cloud servise za preko 600 istraživačkih projekata na šest kontinenata.
  • Omogućavanje zajednicama širom sveta da pristupe internetu i cloud uslugama, kroz investiranje u nove, jeftinije, last-mile pristupne internet tehnologije, kao i obuka tih zajednica. Kombinovanjem cloud usluga sa internet povezanošću i obukom, kao i fokusiranjem na nova javno-privatna partnerstva, Microsoft Philanthropies namerava da podrži 20 ovakvih projekata, u najmanje 15 zemalja širom sveta, do polovine 2017. godine.

Bolji pristup neprofitnih organizacija Microsoft cloud uslugama, uključujući i moćnu Microsoft Azure platformu, dodatno osnažuje dugogodišnju posvećenost Microsoft-a da vrhunsku tehnologiju učini dostupnom ili besplatnom za sve organizacije koje rade na rešavanju nekih od najtežih problema savremenog društva.

Više detalja o novoj globalnoj Microsoft inicijativi možete naći na ovim linkovima.