Danas je u Rektoratu Univerziteta u Beogradu potpisan Memorandum o razumevanju između Univerziteta u Beogradu i kompanije Microsoft u Srbiji.

Danas je u Rektoratu Univerziteta u Beogradu potpisan Memorandum o razumevanju između Univerziteta u Beogradu i kompanije Microsoft u Srbiji. Memorandum su svečano potpisali Rektor beogradskog Univerziteta, prof. Dr Vladimir Bumbaširević, i generalni direktor Microsoft-a za Srbiju i Crnu Goru, Željko Vujinović.

 

Dokument predstavlja prvu fazu u ostvarivanju zajedničkih ciljeva u sferi visokog obrazovanja, gde obe strane dele viziju napretka kroz uspešnu implementaciju savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija. Potencijalna saradnja pružila bi i studentima i profesorima dostupnost Microsoft rešenja, koja će im omogućiti znanja i veštine neophodne za budućnost definisanu kroz održivi ekonomski razvoj.

 

„Predviđeni okviri potencijalne saradnje pružaju neophodne alate i resurse sa idejom da se osnaži akademska zajednica i njen potencijal za ostvarivanje širokog spektra uspešnih projekata i programa, kako na lokalnom tako i na globalnom nivou.“, izjavio je rektor, prof. dr Vladimir Bumbaširević.

 

„Podrška obrazovanju, u svim njegovim fazama, jedno je od ključnih nastojanja Microsft-a širom sveta da pruži svakom pojedincu i organizaciji da postignu više. Našim studentima je neophodno da tokom studiranja steknu veštine i znanja koja će ih spremiti za zahteve tržišta koje definišu neprekidne promene i sve veća primena IKT-a u svakoj profesiji. Verujemo da je potpisivanje ovog Memoranduma odličan osnov za jačanje pozicija u definisanju i razvoju karijere svakog studenta“, izjavio je Željko Vujinović, Generalni direktor Microsoft-a u Srbiji i Crnoj Gori.

 

Memorandum o razumevanju omogućava transformaciju učenja, inovacije i razvoj veština neophodnih za rad u 21. veku, što je sve planirano implementacijom rešenja poput Office 365 za obrazovanje, Microsoft EDU grant program za Azure, Microsoft Dynamics akademska alijansa, kao i YouthSpark Hub programom.