U Beogradu je danas održan skup pod nazivom Banka budućnosti (Bank of the Future) koji je imao je za cilj da ponudi odgovore na pitanje da li je bankarski sektor u Srbiji spreman da se suoči sa izazovima koje sa sobom donosi digitalno doba. Na skupu se javnost upoznala sa trenutnim stanjem na polju usluga u bankarskom sektoru u Srbiji,  kroz iskustva predstavnika banaka koje ovde posluju, ali i kroz predstavljanje tehnoloških dostignuća i vizije budućnosti tj. gde Microsoft vidi savremene banke u današnjem okruženju.

 

Na skupu se moglo čuti da je karakteristika današnjeg tržišta da klijenti imaju sve veća očekivanja od banaka, jer žele uvek dostupne i jednostavne digitalne usluge od svoje banke, zatim da se od banaka sve češće očekuje da ponudu skroje prema potrebama svojih klijenata. Predstavnici banaka su na panelu „Pogled na digitalnu transformaciju“ upoznali učesnike sa stanjem na tržištu i pokušali da ponude odgovore na neka od pitanja koja su se logično nametala, između ostalog da li su bankarska regulativa i sadašnje procedure spremne za novo doba.

https://www.youtube.com/watch?v=mhIXQbjER7Y

Rastko Nicić, direktor Direkcije za razvoj proizvoda i poslovanja u Sektoru poslova sa stanovništvom u UniCredit bank Srbija je ovim povodom rekao: „UniCredit Banka je u potpunosti svesna da budućnost bankarstva leži u digitaliziciji servisa i usluga. Konstantno ulažući u našu infrastrukturu, trudimo se da idemo u korak sa izazovima tehnološkog razvoja. Mi smo na vreme shvatili da budućnost počinje danas, jer da nismo bili inovativni, odnosno da smo čekali da vidimo u kom će se pravcu kretati tržište, UniCredit Banka ne bi bila jedan od pionira u Srbiji kada su usluge elektronskog bankarstva u pitanju i ne bismo bili prepoznati kao Banka na dugme.“

 

S druge strane proces digitalizacije u bankarskom svetu donosi sa sobom nove elemente i mogućnosti za proširenje portfolia usluga banke, a samim time i nove mogućnosti za povećanje profita. Osnovne prilike za unapređenje rezultata, ogledaju se kroz tehnološke mogućnosti za bolju interakciju sa klijentima, detaljniji uvid u navike, potrebe i mogućnosti klijenta sa posledično adekvatno prilagođenom ponudom banke, te automatizaciju i visoku efikasnost poslovnih procesa. Učesnici skupa su imali priliku da se upoznaju sa rešenjima kompanije Microsoft za prevazilaženje izazova sa kojima bi mogli da se sretnu bankari tokom procesa digitalizacije.

 

„Danas smo imali priliku da sagledamo stepen i obim promena koje se dešavaju na bankarskom tržištu, usled trendova digitalne transformacije poslovanja, koji su prisutni kako u mnogim industrijama tako i u našim privatnim životima i navikama. Kao i sve promene i ova donosi prilike i pretnje koje je ključno uočiti na vreme i odabrati optimalna rešenja i strategije. Shodno tom cilju, na skupu Banka budućnosti pokušali smo da praktično oživimo slučajeve korišćenja koji su najbliži potrebama i mogućnostima našeg tržišta, da ukažemo na moguće pravce razvoja, te da iz ponude Microsofta damo pregled rešenja za svaki korak tog puta“, izjavio je posle današnjeg događaja Account

Technology Strategist u Microsoft Srbija Marko Marjanović.

 

Po oceni učesnika skupa „za pobedu u ovoj utakmici u digitalnom dobu“ potrebno je prepoznati šanse i izazove na vreme, pa u odnosu na njih reagovati brzo i efikasno.