Istraživači s univerziteta u Pitsburgu su, u saradnji sa istraživačima Majkrosofta, napravili novu vrstu drona koji hvata komarce.

Cilj je borba protiv širenja epidemija, objavljeno je danas na veb portalu pourquoidocteur.fr. Dron “prodžekt premonišen” – PP (Project Premonition), koji detektuje komarce, mogao bi delotvornije da se bori protiv epidemija, pre svega u oblastima koje su teško pristupačne.

Hvatajući komarce, dronovi bi mogli da pomognu naučnicima da shvate način na koji se bolesti transformišu u epidemije, kao i da klasifikuju bolesti koje bi mogle da se lokalno prošire i spreče da do toga dođe.

Istraživači su objasnili da dron protiv komaraca troši manje energije i koristi laganije baterije od drugih modela.

Microsoft deon za hvatanje komaraca