Miele

Energetski efikasni, inovativni kućni aparati daju ključni doprinos većoj održivosti u domovima. Stoga kompanija Miele teži da nastavi sa povećavanjem nivoa energetske efikasnosti u okviru svih grupa proizvoda. Upravo objavljen izveštaj o održivosti  prikazuje koliki je uspeh postignut  u tom smislu.

Na primer, 99% svih Miele mašina za pranje veša dobilo je najbolju A+++ ocenu za energetsku efikasnost, čak su i prevazišle planiranu performansu za 50%.

Izveštajem o održivosti za 2019, a kojim su obuhvaćene dve poslovne godine (2016/17. i 2017/18), stavljen je akcenat na 15 strateških ciljeva održivosti uključujući ekološke performanse kompanije Miele, dijalog sa korisnicima, individualni pristup njihovim potrebama, te digitalizacija proizvoda.

Miele kvalitet i inovacije za smanjenje potrošnje energije

Krajem 2017. godine, kompanija Miele je dobila poželjno priznanje za ekološki dizajn koje dodeljuje Savezna Republika Nemačka (German Federal Eco Design Award) za ove modele i njihovu izuzetnu energetsku efikasnost. U okviru komercijalnog sektora, kompanija Miele je tokom posmatranog perioda lansirala asortiman Performance Plus modela. Ove snažne mašine za pranje veša koriste oko 20% manje vode i 30% manje energije od svojih prethodnica, što je rezultat postignut kombinacijom posebno razvijenog tehničkog dizajna i novog procesa pranja.

Ovakve inovacije promovišu napredak u oblasti u kojoj postoji sve manje prostora za dalja unapređenja energetske efikasnosti. Pored toga, želja za većom efikasnosti i održivosti često  je u neskladu sa rastućim zahtevima u smislu performanse i udobnosti. SingleWash predstavlja inteligentno rešenje koje prikazuje način na koji se pomenute suprotnosti mogu dovesti u međusobni sklad. Ovakav ciklus pranja predstavlja odgovor kompanije Miele na dobro poznat fenomen: u svakodnevnoj upotrebi, mašina za veš često radi poluprazna, što pravi nepotrebne troškove. SingleWash omogućava da potrošnja vode bude precizno usklađena sa smanjenom količinom veša koji se pere. Ovo automatski vodi ka smanjenoj potrošnji energije.

Kakav je uticaj svega navedenog na životnu sredinu? Da bi dala odgovor na ovo pitanje, kompanija Miele je izvela kalkulaciju uzorka

Smanjenjem potrošnje energije do smanjenja emisije CO2

Tokom posmatranog perioda, kompanija Miele fokusirala se i na ispitivanje emisije gasova usled potrošnje struje tokom upotrebe Miele uređaja. Rezultat: u fazi upotrebe kućnih aparata, nastaje emisija gasova od nekoliko miliona tona CO2. Poređenja radi, emisija gasova iz proizvodnih pogona, iako nije zanemarljiva, značajno je niža. Upotreba aparata u domaćinstvima stoga nudi najviše mogućnosti za unapređenje efikasnosti – čak i više ukoliko se u jednačinu stavi produžen prosečan vek trajanja Miele uređaja. U tom smislu, smanjenje potrošnje energije će nastaviti da bude u fokusu klimatske strategije kompanije Miele. U budućnosti, kompanija će u klimatski balans uključiti i emisiju gasova tokom rada uređaja.

Novi koraci ka povećanju energetske efikasnosti

Cilj korporativne klimatske politike je jasan: kompanija Miele podržava dvostepeni cilj međunarodne klimatske politike, i ide ka tome da najkasnije do 2050. godine bude kompanija koja neće emitovati ugljen dioksid. Da bi taj cilj bio postignut, neophodno je nastaviti sa povećanjem energetske efikasnosti u proizvodnji i smanjenjem potrošnje energije. 12 proizvodnih pogona kompanije  Miele već teži ka ostvarenju svojih planova koji se odnose na prevazilaženje postavljenih ciljeva strategije održivosti kompanije. Planovi takođe uključuju i projekte za unapređenje cirkularne ekonomije. Iz tog razloga, kompanija je preduzela različite mere ponovne upotrebe materijala iz starih Miele mašina, na primer, u obliku protivtegova od livenog gvožđa ili granulata za plastične delove.

Izveštajem o održivosti za 2019. godinu, kompanija Miele se po prvi put poziva na Ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija (SDGs). Kao i u slučaju ranijih izveštaja, ovo pitanje ponovo sledi smernice Globalne inicijative za izveštavanje (GRI).