obračun poreza

Kao posledica pandemije virusa covid-19, svetska, pa samim tim i srpska privreda nalaze se pred izazovima koji u velikoj meri utiču na svakodnevno poslovanje. Pred kompanijama se nalaze novi zadaci koje je potrebno izvršiti, dok problemi u poslovanju deluju neizbežno.

Kreston MDM, društvo za reviziju, poreski i računovodstveni konsalting, uz veliki broj zadataka kojima se trudi da pomogne poslovanje svojih klijenta u ovo nepredvidivo vreme, nadogradila je svoju Kreston MDM BiznisINFO aplikaciju.

Spremni za period nakon COVID-19 pandemije

„Mi smo odlučili da se, pored tekućih poslova kojima se svakodnevno bavimo, fokusiramo na lični i profesionalni napredak zaposlenih, usluga pa samim tim i unapređivanje naše aplikacije Kreston MDM BiznisINFO. Želja nam je da period nakon vandrednog stanja, u trenucima kada privredu očekuje buđenje, dočekamo spremni sa novim idejama i proizvodima koji mogu pomoći svim kompanijama“, istakla je Jelena Mihić Munjić, direktorka Kreston MDM.

Kalkulator za godišnji porez na dohodak građana

Ova aplikacija od sada ima dva nova kalkulatora namenjena lakšem računanju poreza i poreskih olakšica za građane i novozaposlena kvalifikovana lica. Kalkulator za godišnji porez na dohodak građana u potpunosti pomaže ne samo u obračunu, nego i u popunjavanju poreskog obrasca PPDG-2R.

Kalkulator za oslobođenje za novozaposlena kvalifikovana lica se odnosi na poreske olakšice za zapošljavanje takozvanih kvalifikovanih lica koje su počele sa primenom od 01. januara. 2020. godine. U ovom kalkulatoru, pored obračuna zarade daje se i ukupan trošak zarade u 2020, 2021. i 2022. godini sa oslobođenjem, kao i sam iznos oslobođenja(ušteda).

Preuzmite mobilnu aplikaciju za Google Android i Apple telefone

Mobilna aplikacija Kreston MDM BiznisINFO je dostupna u verziji za Android i IOS, a kako bi mogli da je koriste domaće, ali i strane kompanije i investitori koji posluju u Srbiji ona je dvojezična, na srpskom i engleskom jeziku. Aplikaciju je moguće pronaći na Google Play ili App store platformi i skinuti je potpuno besplatno.

Kreston MDM će se u narednom periodu fokusirati na pružanje pomoći srpskim kompanijama kroz redovno plasiranje važnih vesti za privredu u okviru sekcije vesti na svom sajtu. Pored toga, stručnjaci kompanije svakodnevno rade na pripremi materijala koji sadrže sve potrebne informacije za lakše poslovanje u doba korone.