Najčešći izazovi su gubitak mreže, prekid konekcije i loše performanse usluga i aplikacija.

Današnje kompanije sve više posluju na više lokacija, što donosi mnoge prednosti, ali i izazove. Istraživanje kompanije Kaspersky pokazuje da 59% firmi sa kancelarijama na različitim lokacijama suočava se sa mrežnim problemima barem jednom mesečno. Ovi problemi uključuju gubitak mreže, prekid konekcije i loše performanse usluga i aplikacija. Ovakvi izazovi ne samo da ometaju poslovanje, već mogu dovesti i do finansijskih gubitaka i narušene reputacije kompanija. Stoga je važno razumeti uzroke ovih problema i pronaći efikasna rešenja za njihovo prevazilaženje.

Glavni Izazovi u Mrežnoj Infrastrukturi

Jedan od ključnih problema sa kojima se suočavaju kompanije koje posluju na više lokacija je prekid ili potpuni gubitak mreže. Prema izveštaju kompanije Kaspersky, 55% ispitanih kompanija doživelo je ovaj problem. Pored toga, 45% firmi se suočava sa gubitkom konekcije i lošim performansama aplikacija. Još jedan čest problem je neadekvatan kapacitet veze, koji je prijavilo 37% ispitanika. Potpuni ili delimični prekid mreže navelo je 32% firmi kao značajan izazov.

Uticaj na Poslovanje

Mrežni problemi mogu imati ozbiljne posledice po poslovanje. Bilo kakvi prekidi u mrežnoj infrastrukturi mogu dovesti do smanjenja produktivnosti, gubitka prihoda i narušavanja ugleda kompanije. Na primer, prekid mreže može značiti da zaposleni ne mogu da pristupe važnim aplikacijama ili dokumentima, što može usporiti ili potpuno zaustaviti radne procese. Loše performanse aplikacija mogu rezultirati frustracijom kod zaposlenih i klijenata, što može negativno uticati na korisničko iskustvo i poslovne rezultate.

Preporuke za Poboljšanje Mrežne Infrastrukture

Kako bi smanjile učestalost i ozbiljnost mrežnih problema, kompanije bi trebalo da primene specijalizovana rešenja za upravljanje mrežom. Kaspersky preporučuje korišćenje Kaspersky SD-WAN, koji omogućava centralizovano i automatizovano upravljanje mrežom sa jedne konzole. Ovaj proizvod objedinjuje različite komunikacione kanale i mrežne funkcije, olakšavajući izgradnju pouzdane mrežne infrastrukture. Pored toga, omogućava brzo povezivanje novih ogranaka bez potrebe za ručnim podešavanjem, što dodatno poboljšava efikasnost i fleksibilnost kompanija.

Prednosti Kaspersky SD-WAN Rešenja

Kaspersky SD-WAN nudi brojne prednosti za kompanije koje posluju na više lokacija. Prvo, omogućava centralizovano upravljanje mrežom, što znači da sve mrežne funkcije mogu biti kontrolisane sa jednog mesta. Ovo olakšava administraciju i smanjuje mogućnost grešaka. Drugo, automatizacija procesa povezivanja novih lokacija smanjuje potrebu za ručnim intervencijama, što štedi vreme i resurse. Treće, objedinjenje komunikacionih kanala poboljšava pouzdanost mreže i smanjuje rizik od prekida.

Zaključak

Kompanije koje posluju na više lokacija suočavaju se sa brojnim mrežnim izazovima koji mogu negativno uticati na njihovo poslovanje. Istraživanje kompanije Kaspersky pokazuje da su prekid mreže, gubitak konekcije i loše performanse aplikacija najčešći problemi. Da bi se ovi problemi minimizirali, Kaspersky preporučuje korišćenje specijalizovanih rešenja kao što je Kaspersky SD-WAN. Ovo rešenje omogućava centralizovano i automatizovano upravljanje mrežom, poboljšavajući pouzdanost i efikasnost mrežne infrastrukture. Implementacijom ovakvih rešenja, kompanije mogu osigurati stabilan i efikasan rad svojih mreža, smanjujući rizik od prekida i poboljšavajući ukupne poslovne rezultate.