Navodno, mts se hvali da je na kraju 2015. godine 4G mreža dostupna je za “više od polovine stanovništva Srbije”, u gotovo 50 gradova i mesta.

mtsBrzo širenje ove tehnologije, koja prevashodno obezbeđuje veće brzine interneta, omogućeno je značajnim investicijama u mobilnu pristupnu mrežu u iznosu od 1,7 milijardi dinara (14 miliona evra).

Kako je predviđeno navodnim poslovnim planom za 2016. godinu, mts tvrdi da će u narednom periodu “omogućiti da više od 70 odsto stanovništva ima pristup 4G mreži“. Teško ostvarivo, ali navodno će uložiti 21 milion evra u pristupnu mrežu, gde se misli i na 3G, jer delovi Srbije kao i kod Telenora još nisu pokriveni “običnim” 3G signalom.