Tokom svog predstavljanja na Svetskom kongresu mobilne telefonije u Barseloni, kompanija Ericsson najavila je dodatne detalje u vezi sa svojim planom da uvede vrhunsko iskustvo povezanosti u automobile sa samostalnim pogonom. Automobili sa samostalnim pogonom postaju sve brojniji i ulaze u realnu primenu, sve veća pažnja se poklanja rešavanju problema gubitka mrežne pokrivenosti na putevima, što je problem koji otežava sjajno iskustvo konzumiranja medijskog sadržaja i produktivnosti u vožnji.

Na CES 2016 konferenciji, kompanije Ericsson i Volvo su najavile zajednički program za istraživanje kako bi razvile pametne mogućnosti za preuzimanje sadržaja uz visoku mrežnu pokrivenost što će omogućiti vozačima i putnicima da maksimalno iskoriste svoje vreme u putu u Volvo automobilima na samostalni pogon. Na MWC kongresu je ta saradnja unapređena, te je najavljeno da kompanija Ericsson podržava Connected Vehicle Cloud (CVC) platformu kompanije Volvo koja se zasniva na Ericsson Multiservice Delivery platformi. CVC pruža informativne i zabavne sadržaje, aplikacije i usluge za komunikaciju u novim Volvo automobilima, a Ericsson platforme otvorenog interfejsa za programiranje aplikacija (API) pružiće podršku partnerima iz industrije u razvoju povezanog okruženja u automobilima koje pruža inovativne servise i aplikacije.

ericsson

Diomed Kastanis, tehnološki direktor Sektora za softverska rešenja u kompaniji Ericsson, rekao je: „Ova platforma može da koristi analitiku za najrazličitije svrhe u automobilima, uključujući i predlaganje medijskog sadržaja koji može da ispuni trajanje planiranog puta. Koristimo opsežan i inovativan pristup industriji automobila na samostalni pogon, koje posmatramo kao IoT uređaje koje unapređujemo kroz našu analitiku.“

Osim ove saradnje, kompanija Ericsson je otpočela saradnju i sa kompanijom Geely Auto koja za cilj ima zajednički razvoj servisa za povezane automobile a koji će biti zasnovani na Connecter Vehicle Cloud platformi kompanije Ericsson. Kompanija Geely Auto će ponuditi napredna rešenja za sigurnost i održavanje svojim klijentima pre nego što se otpočne naredna faza uvođenja komunikacije među vozilima i između vozila i infrastrukture, odnosno samostalnog pogona automobila kao finalne faze. Sada, korisnici dobijaju pristup aplikaciji za pametni telefon koja im omogućava da daljinski prate i aktiviraju sisteme svojih vozila, a tu spadaju sistem motora, korišćenje goriva i očekivano trajanje, kao i aktiviranje sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije i otključavanje i zaključavanje vozila. Aplikacija će se unapređivati tako da korisnici imaju stalan pristup najnovijim funkcionalnostima, a kroz razvoj rešenja za obradu aktivnosti i njihovu analitiku, ove dve kompanije poboljšavaju komunikaciju među vozilima i između vozila i infrastrukture i time se postepeno uvodi mogućnost vožnje na samostalni pogon koju podržava 5G komunikaciona tehnologija.