Doktorand Mirsad Ćosović sa Katedre za telekomunikacije i obradu signala Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, dobitnik je nagrade Early Career Research Award za poster prezentovan na Serbia & West Balkan Data Science Workshop-u održanom od 26-28. avgusta 2018. godine u Beogradu.

Ovaj značajan skup okupio je vrhunske istraživače iz SAD-a, kao i predstavnike američke Nacionalne naučne fondacije (National Science Foundation – NSF) imajući za cilj motivaciju i unapređenje saradnje u oblasti nauke o podacima, matematike i drugih disciplina u kojima se generiše velika količina podataka, kao i razvoj mehanizama saradnje između NSF-a i regije zapadnog Balkana.

Nagrađeni poster doktoranda Mirsada Ćosovića baziran je na radu koji je radio u saradnji sa mentorom prof. dr Dejanom Vukobratovićem,  prihvaćenim za publikaciju u IEEE Transactions on Power Systems.