malware

Kako se konkurencija povećava, kompanija Kaspersky ostaje na vrhu TOP3 metrike za korisničku i korporativnu sajber bezbednost. U 2019. godini, proizvodi kompanije Kaspersky pomogli su kompaniji da zauzme prva mesta (prvo, drugo ili treće) u 70 od 86 različitih nezavisnih testova u kojima je učestvovala.

TOP3 metrika predstavlja zbirne rezultate koje je postiglo više od 80 poznatih vendora u najcenjenijim, nezavisnim testovima i procenama u sajberbezbednosnoj industriji. Svaki vendor dobija ocenu na osnovu broja prva tri mesta koja su njegovi proizvodi postigli na nezavisnom testiranju, u odnosu na broj testova na kojima su proizvodi ispitivani. Održane performanse na više testova i proizvoda pružaju korisnicima, industrijskim analitičarima i stručnjacima opsežniji pregled sposobnosti vendora nego jednokratni rezultat u jednom testu.

Kompanija Kaspersky je od 2019. godine zauzela vodeća mesta u 70 testova u kojima je učestvovala, a prvo mesto bila je u 64. testa.

Kaspersky Anti Targeted Attack, vodeće rešenje kompanije protiv naprednih pretnji, donelo je neke od najistaknutijih rezultata. Ovo je bilo jedino rešenje u svojoj klasi koje je pokazalo 100% detekciju i nula lažnih pozitivnih rezultata u testu Advanced Threat Defense koje je sprovela organizacija ICSA Labs u 3. kvartalu 2019.

Rešenje Kaspersky Anti Targeted Attack je takođe uspešno prošlo Breach Response Test od strane organizacije SE Labs, koji je imitirao 85 različitih napada kako bi se proverilo da li rešenje može da spreči i ukloni bilo kakvu stvarnu pretnju, a ne samo da ih otkrije. Kao rezultat toga, kompanija Kaspersky je postigla ukupnu ocenu tačnosti od 95% sa nula lažnih pozitivnih rezultata.

Ispitivanje „stvarnih“ mogućnosti zaštite bezbednosnih proizvoda je bilo u fokusu testiranja u 2019. godini, za razliku od formalnijih i jednostavnijih testova otkrivanja. Prošle godine je kompanija AV-Comparative pozvala 16 vendora antivirusnih programa da učestvuju u njihovom novom Enhanced Real-World Testu. Kaspersky Internet Security bio je jedan od dva proizvoda od svih šest učesnika koji su postigli savršen rezultat u svih 15 scenarija koji su uključivali eksploite, fileless malver i druge napredne sajber pretnje, dok je Kaspersky Endpoint Security for Business jedno od tri korporativna proizvoda sa takvom ocenom.

Nadalje, kompanija Kaspersky je još jednom dokazala svoju stručnost u zaštiti od „neotkrivenog“ fileless malvera u Advanced Endpoint Protection: Fileless Threat Protection Testu od strane kompanije AV-TEST. Kao rezultat toga, rešenje Kaspersky Endpoint Security for Business postiglo je stepen detekcije od 100% (sa prosekom od 68% među konkurentima) i 94% za zaštitu (sa prosekom od 59% kod drugih vendora).

„Čast nam je da nastavimo sa postavljanjem najviših standarda zaštite u sajberbezbednosnoj industriji. Uprkos rastućoj konkurenciji u 2019. godini, uspeli smo da održimo reputaciju naših tehnologija koje štite milione naših korisnika od najsloženijih i najekstremnijih sajber pretnji“, rekao je Anton Ivanov, potpredsednik sektora za istraživanje pretnji, Kaspersky.