NIVIDA GameWorks

NVIDIA je danas objavila dostupnost novog NVIDIA GameWorks softverskog paketa (SDK) verzije 3.1 koji uključuje kako tri potpuno nove grafičke tehnike za senke i osvetljenje, tako i dva nova beta algoritma za fizičke simulacije.

“Naša strast prema gejmingu je ono što nas vodi kada je u pitanju rešavanje tehničkih problema pri simulaciji i renderovanju u realnom vremenu”, izjavio je Tony Tamasi, viši potpredsednik zadužen za sadržaj i tehnologiju u kompaniji NVIDIA. “Naše GameWorks tehnologije pomeraju granice onoga što je moguće uraditi u realnom vremenu i omogućavaju time developerima da kreiraju igre koje poseduju vrhunske specijalne efekte i simulacije”.

Tri nove GameWorks tehnike za renderovanje svetla i senke uključuju Volumetric Lighting, Hybrid Frustum Traced Shadows (HFTS) i Voxel Accelerated Ambient Occlusion (VXAO). A kada je u pitanju NVIDIA PhysX biblioteka par novih ekstenzija su GRB i Flow.