Pomoć žrtvama nasiljahelp

Prema studiji Growing Up Online – Connected Kids, koju su sprovele kompanije Kaspersky Lab i iconKids & Youth, nasilje preko interneta je daleko opasnija pretnja za decu nego što mnogi roditelji misle. Kao posledice onlajn uznemiravanja, većina mladih žrtava doživljava ozbiljne probleme kada je reč o socijalizaciji i probleme sa zdravljem.

Nasilje preko interneta je namerno zastrašivanje, proganjanje ili zlostavljanje, na koje deca i tinejdžeri mogu naići na internetu. Zanimljivo je da deca uzrasta od 8 do 16 godina više zaziru od ovih pretnji nego njihovi roditelji. Prema studiji, 13 odsto dece i 21 odsto roditelja smatra da je ova pretnja bezopasna. Istovremeno 16 odsto ispitane dece se više plaši onlajn nego nekog drugog vida nasilja, dok se polovina njih (50 odsto) jednako plaši virtuelnog nasilja kao i nasilja u realnom životu.

Roditelji ne bi trebalo da zanemare nasilje preko interneta. Ćinjenica je, ,što je i pokazala studija, da je samo 4 odsto dece priznalo da je bilo maltretirano na internetu (u poređenju sa 12 odsto u stvarnom životu) i u 7 od 10 slučajeva posledice su traumatične.

Maltretiranje na internetu ozbiljno utiče na emocionalno blagostanje dece: roditelji 37 odsto žrtava prijavilo je nizak vid samopoštovanja, 30 odsto njih je pogoršalo svoj rad u školi i 28 odsto njih navodi pojavu depresije. Pored toga, 25 odsto roditelja je izjavilo da su posledice maltretiranja preko interneta prekidanje sna dece i noćne more. 26 odsto roditelja je primetilo da je njihovo dete počelo da izbegava kontakt sa drugom decom, a 20 odsto njih je otkrilo da njihovo dete ima anoreksiju.

Baš kao što zabrinjavajući statistički podaci pokazuju da je 20 odsto dece svedok nasilja na internetu, a u 7 odsto slučajeva su i učestvovali u njemu . Istraživanje je pokazalo da deca često kriju slučajeve maltretiranja od svojih roditelja što zadatak zaštite čini još težim, srećom, nije nemoguće.

Andrei Mochola,šef poslovanja sa potrošačima u kompaniji Kaspersky Lab, komentariše: „U pokušaju da zaštitimo decu od opasnosti, ne smemo zaboraviti da njihov život ne obuhvata samo realan svet već i u virtuelan, koji je za njih u velikoj meri realan. Deca se na internetu druže, uče nove stvari, zabavljaju i na žalost, doživljavaju neprijatnosti. Nasilje na internetu je jedno od njaopasnijih stvari sa kojim mogu da se suoče deca na internetu, jer to može imati negativan uticaj na njihovu psihu i izazvati probleme do kraja života. Najbolje rešenje u ovom slučaju je da razgovarate sa svojim detetom i da koristite roditeljski kontrolni softver, koji vas može upozoriti na sumnjive promene na njihovoj društvenoj mreži.”

Za više saveta o zaštiti dece na internetu, posetite kids.kaspersky.com. Informacije o tehničkom rešenju ovog problema mogu se pronaći na Kaspersky Safe Kids.