DIS Informatika

Naučno-stručni skup “Informatika 2017: novi trendovi u razvoju informacionih sistema” održan je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 16. maja, u organizaciji Društva za informatiku Srbije.

Majski skup informatičara predstavljao je, kao i prethodnih godina, priliku da se predstave najnoviji trendovi, domaća znanja i rezultati u oblasti informatike.

U Svečanoj sali Građevinskog fakulteta okupili su se stručnjaci i korisnici informacionih i komunikacionih tehnologija i diskutovali o fuziji interneta inteligentnih uređaja i Big Data u saobraćaju, automatskoj rekonstrukciji 3D modela na osnovu slika, digitalnoj transformaciji, uvek aktuelnoj (a poslednjih dana posebno) temi: IT bezbednost i rastuće pretnje, itd.

U okviru akademskih radova i kompanijskih prezentacija bili smo u prilici da čujemo brojne zanimljive i nove  primere upotrebe i razvoja informacionih sistema. Prof. dr Snežana Mladenović sa Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu govorila je o fuziji IoT (internet inteligentnih uređaja) i Big Data koncepta u drumskom saobraćaju kao o platformi za razvoj pametnih okruženja, o značaju podizanja nivoa bezbednosti i prikupljanju podataka kao najvažnijem zadatku IoT.

 

Boško Radivojević iz kompanije „Mainstream“ predstavio je IT infrastrukturu za digitalnu transformaciju (promene podstaknute digitalnim tehnologijama), ukazao na novi trend u ovoj oblasti – autsorsing IT strateškog planiranja, kao i na podatke koji govore da u Srbiji klaud usluge koristi samo 9,3% u kompanijama a da u Finskoj iznosi čak 50 odsto.

 

Automatska 3D rekonstrukcija, kako su naveli dr Stefan Mišković (Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu) i Đorđe Milojević (Insidemaps, California), predstavlja važnu oblast kompjuterske vizuelizacije i ima značajnu primenu u  medicini, kompjuterskoj grafici, virtuelnoj realnosti itd. Proces dobijanja 3D modela autori su iskoristili za prikaz virtuelne 3D ture enterijera različitih prostora, čime je potencijalnom kupcu nekretnina omogućeno da ima sveobuhvatan uvid u unutrašnjost objekta.

Miroslav Kržić, tehnički direktor u kompaniji COMING je govoreći o aktuelnim problemima informacione bezbednosti ukazao da pored ažurnog antivirus softvera treba obezbediti i : upravljanje identitetom i pristupačnošću, kontinuitet poslovanja, bezbednost podataka, aplikacija,  mreže, mobilnih uređaja i svih krajnjih tačaka sistema.

Nakon skupa održana je Skupština Društva za informatiku Srbije, na kojoj je predstavljen izveštaj o dosadašnjem  radu i okvirni plan za naredni period (detaljnije informacije na sajtu Društva za informatiku Srbije www.dis.org.rs). Naglašeno je da će Društvo za informatiku Srbije nastojati da i dalje prati i reaguje na sva aktuelna pitanja i probleme u razvoju informacionog društva u Srbiji( unapređivanje nastave informatike, digitalizacija poslovanja, ulaganja u IKT infrastrukturu , zaštita privatnosti i dr.)